Hlavné menu

Výška príspevku

Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 € .

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 8 298, 48 € , ak:

  • je osoba s ŤZP podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a
  • má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.


Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 € . Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu.

Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré osoby s ŤZP, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 13.277,57 €.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk