Hlavné menu

Vrátenie príspevku

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť peňažný príspevok, ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia (pri druhom elektronickom vozíku je táto lehota 10 rokov):

  • predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo
  • je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu tejto pomôcky alebo
  • pomôcka, na ktorej kúpu bol poskytnutý tento peňažný príspevok vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP; v takomto prípade má osoba s ŤZP možnosť vrátiť takúto pomôcku, ak je funkčná.

Osoba s ŤZP nie je povinná vrátiť poskytnutý peňažný príspevok ani pomôcku, ak bol príspevok poskytnutý za účelom kúpy psa so špeciálnym výcvikom, špeciálneho softvéru alebo aktualizácie softvéru.

Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk