Hlavné menu

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku je najviac 8 630, 42 € .

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu :

  • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 € ,
  • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a
  • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 € .


Určenie výšky:

  • určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP,
  • určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny v prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.

Upozornenie : Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk