Hlavné menu

Ďalší peňažný príspevok

Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť , len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel. Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak:

  • je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
  • je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zariadenia, na ktoré bol poskytnutý príspevok,
  • vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk