Hlavné menu

Násobky sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Násobok Suma v € mesačne
1 268,88
2 537,76
3 806,64
4 1075,52
5 1344,40

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk