Hlavné menu

Dôchodkové správcovské spoločnosti

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

  • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)
  • UNIQA d.s.s., a.s. (do 14.1.2021 AXA d.s.s., a.s.)
  • VÚB Generali d.s.s., a.s
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk