Hlavné menu

II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2020

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

DSS Počet sporiteľov Podiel v %
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 469 367 28,9%
UNIQA d.s.s., a.s 379 839 23,4%
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 122 067 7,5%
NN, d.s.s., a.s. 344 476 21,2%
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 310 428 19,1%
Spolu 1 626 177 100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov Podiel v %
do 25 124 976 7,7%
od 26 do 35 424 988 26,1%
od 36 do 45 571 712 35,2%
od 46 do 55 386 327 23,8%
od 56 118 174 7,3%
Spolu 1 626 177 100%

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2020:

DSS Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f. Spolu Podiel v %
(mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
Allianz-Slovenská d.s.s., a.s. 2 414,65 0 751,81 0 3 166,46 30,6%
UNIQA d.s.s., a.s 1 703,28 0 228,32 815,53 2 747,13 26,6%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 428,88 0 79,18 51,23 559,29 5,4%
NN d.s.s., a.s. 1 357,78 54,30 232,00 354,76 1 998,84 19,3%
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 205,88 59,87 126,89 472,30 1 864,94 18,0%
Spolu 7 110,47 114,17 1 418,20 1 693,82 10 336,66 100,0%
% podiel 68,8% 1,1% 13,7% 16,4%

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk