Hlavné menu

II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2022

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

DSS Počet sporiteľov Podiel v %
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s 476 779 27 %
NN, d.s.s., a.s. 421 540 24 %
UNIQA, d.s.s., a.s. 376 066 22 %
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 338 764 20 %
365.life, d.s.s., a.s. 123 229 7 %
Spolu 1 736 378 100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov Podiel v %
do 25 140 750 8 %
od 26 do 35 431 146 25 %
od 36 do 45 566 052 33 %
od 46 do 55 437 792 25 %
od 56 160 638 9 %
Spolu 1 736 378 100%

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk