Hlavné menu

II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2021

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

DSS Počet sporiteľov Podiel v %
365.life, d.s.s., a.s. 124 264 7,4 %
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s 472 049 28,1%
NN, d.s.s., a.s. 385 166 22,9%
UNIQA, d.s.s., a.s. 372 914 22,2 %
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 325 827 19,4%
Spolu 1 680 220 100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov Podiel v %
do 25 132 030 7,9 %
od 26 do 35 425 839 25,3 %
od 36 do 45 571 091 34,0 %
od 46 do 55 411 898 24,5 %
od 56 139 362 8,3%
Spolu 1 680 220 100%

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2021:

DSS Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f. Spolu Podiel v %
(mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
365.life, d.s.s., a.s. 433,16 0 76,52 78,97 588,65 4,9%
Allianz-Slovenská d.s.s., a.s 2 512,41 0 1 016,31 0 3 528,73 29,5%
NN d.s.s., a.s. 1 358,37 78,29 461,07 583,44 2 481,17 20,7%
UNIQA, d.s.s., a.s. 1 759,99 0 254,69 1 105,11 3 119,79 26,1%
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 245,74 69,63 161,57 766,56 2 243,49 18,8%
Spolu 7 309,67 147,92 1 970,16 2 534,08 11 961,83 100,0%
% podiel 61,1% 1,2% 16,5% 21,2%

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk