Hlavné menu

II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2023

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

DSS Počet sporiteľov Podiel v %
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s 483 202 27 %
NN, d.s.s., a.s. 463 997 25 %
UNIQA, d.s.s., a.s. 379 276 21 %
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 361 313 20 %
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. 125 428 7 %
Spolu 1 813 216 100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov Podiel v %
do 25 163 425 9 %
od 26 do 35 439 066 24 %
od 36 do 45 568 480 31 %
od 46 do 55 464 062 26 %
od 56 178 183 10 %
Spolu 1 813 216 100%

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk