Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2017

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa pre rok 2017 zvyšuje z doterajších 4 % z vymeriavacieho základu na 4,25% . Sporitelia si naďalej môžu prispievať aj v podobe dobrovoľných príspevkov, avšak už bez daňového zvýhodnenia.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk