Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2010

V nadväznosti na zmeny prijaté v sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.), sa prijali ustanovenia týkajúce sa prevodu dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie, v prípade, že o tento prevod dôchodkových práv sporiteľ požiada.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk