Hlavné menu

Zmeny od 15. novembra 2008

S účinnosťou od 15. novembra 2008 bola prijatá zmena, ktorou sa opätovne otvoril druhý pilier pre možnosť vstupu a výstupu sporiteľov v časovom období od 15. novembra 2008 do 30. júna 2009. Cieľom bolo umožniť výstup sporiteľom, pre ktorých nebola účasť v tomto systéme optimálnym riešením, a to najmä vo vzťahu k premietnutiu sa vplyvov svetovej finančnej krízy do zhodnocovania ich úspor (investícií).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk