Hlavné menu

Ako si uplatním dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie?

Pre uplatnenie dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie musíte uzatvoriť dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak ste zamestnanec a chcete, aby vami platené dobrovoľné príspevky odvádzal váš zamestnávateľ, musíte s ním o tom uzatvoriť osobitnú písomnú dohodu, na základe ktorej ich bude odvádzať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk