Hlavné menu

Chýba Vám povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie na Vašom osobnom dôchodkovom účte?

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný dôchodkový účet pripísané povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, počas ktorej:

  • mohlo byť pre zamestnávateľov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac august 2023 až január 2024 z vymeriavacieho základu zamestnanca do 700 € a za mesiac marec 2024 až jún 2024 z vymeriavacieho základu zamestnanca do 750 € odpustené , to znamená, že z tejto časti mzdy povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za tieto mesiace nebudú postúpené vôbec. Z vymeriavacieho základu nad 700 €, resp. 750 €, bude poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené a odvádzané.

Viac informácií získate na .

B. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej:

C. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné:

  • Vaše údaje o výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac do Sociálnej poisťovne neboli uvedené správne, resp. tento výkaz nebol odoslaný vôbec,
  • poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie neboli zaplatené na účet Sociálnej poisťovne.

Viac informácií získate vo Vašej mzdovej učtárni, vo Vašej účtovnej spoločnosti alebo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk