Hlavné menu

Kto môže vstúpiť do II. piliera?

Od 1. januára 2013 môže do II. piliera vstúpiť každá fyzická osoba, ktorej aspoň raz vzniklo dôchodkové poistenie (= tzv. I. pilier) a ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila vek 35 rokov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk