Hlavné menu

Kto môže vstúpiť do II. piliera?

Od 1. januára 2013 môže do II. piliera vstúpiť každá fyzická osoba, ktorej aspoň raz vzniklo dôchodkové poistenie (= tzv. I. pilier) a ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila vek 35 rokov.

Do II. piliera môžu dobrovoľne vstúpiť fyzické osoby, ktoré sú dôchodkovo poistené a nedovŕšili 35 rokov veku (od 1. mája 2023 sa táto veková hranica pre vstup do II. piliera posúva na 40 rokov veku).

Zároveň sa zavádza tzv. automatický vstup do II. piliera, a to pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk