Hlavné menu

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné .

Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch. Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu. Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie každoročne zvyšuje o 0,25 %. Zároveň sa v danom období adekvátne znižuje výška odvodov na zabezpečenie z I. piliera.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 od roku 2024
Sadzba povinných príspevkov do II. piliera 4,25 % 4,5 % 4,75 % 5 % 5,25 % 5,5 % 5,75 % 6 %
Sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier) 13,75 % 13,5 % 13,25 % 13 % 12,75 % 12,5% 12,25 % 12 %
Celková výška odvodov 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov skončila v roku 2016.

Postupný presun majetku sporiteľa do konzervatívnych dlhopisových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa sa vzťahuje iba na majetok tvorený z povinných príspevkov. Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom sporiteľ môže investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného DSS bez ohľadu na jeho vek.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk