Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2024

Sadzba povinných príspevkov

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je od roku 2024 na úrovni 4 % z vymeriavacieho základu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk