Hlavné menu

Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa

Oznámenie slúži k nahláseniu miesta výplaty príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktoré má byť poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, úradu oznámi miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.

Oznámenie podáva osoba, ktorá je príjemcom príspevku pri narodení dieťaťa ( oprávnená osoba ).

Oznámenie o spôsobe výplaty je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne) . Podanie oznámenia nie je spoplatnené.

Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať).

Podrobnejšie informácie o výplate príspevku

Elektronická služba Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk