Hlavné menu

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

P ríspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o príspevku pri narodení dieťaťa

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk