Hlavné menu

Žiadosť o prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Žiadosť o prídavok na dieťa podáva oprávnená osoba úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska .

Žiadosť o prídavok na dieťa je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne). Podanie žiadosti nie je spoplatnené.

Pri otvorení elektronickej služby na Ústrednom portáli verejnej správy (webové sídlo slovensko.sk) si žiadateľ vyberie úrad práce podľa miesta trvalého bydliska a následne vypĺňa žiadosť.

Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať).

Podrobnejšie informácie o prídavku na dieťa

Elektronická služba Podávanie žiadosti o prídavku na dieťa

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk