Hlavné menu

05.10.2023

Adresná pomoc aj vďaka predsunutej valorizácii pomoci v hmotnej núdzi

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) prináša predsunutú valorizáciu súm pomoci v hmotnej núdzi. Dávky, ktoré sú na ňu naviazané, sa tak z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 zvyšujú už od 1. októbra 2023. Cieľom je adresná pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov na zmiernenie nepriaznivých následkov rastúcej inflácie. Príjemcovia dostanú zvýšené sumy pomoci vyplatené v novembri 2023.
 

N ovela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) prináša predsunutú valorizáciu súm pomoci v hmotnej núdzi. Dávky, ktoré sú na ňu naviazané, sa tak z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 zvyšujú už od 1. októbra 2023 . Cieľom je adresná pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov na zmiernenie nepriaznivých následkov rastúcej inflácie. Príjemcovia dostanú zvýšené sumy pomoci vyplatené v novembri 2023.

Opatrením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 377/2023 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšila dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie.

Cieľom predsunutej valorizácie je zabezpečiť pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre dieťa z dôvodu rastúcej miery inflácie, ktorá je spôsobená ekonomickými dôsledkami pandémie COVID-19 či vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Aj týmito krokmi sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny snaží o adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na ňu odkázané.

Valorizované sumy pomoci v hmotnej núdzi k 1.10.2023

Pomoc v hmotnej núdzi

stav do 30.9.2023

od 1.10.2023

zvýšenie

Dávka v hmotnej núdzi - § 10 ods. 2

jednotlivec bez detí

74,00 €

84,90 €

10,90 €

jednotlivec s dieťaťom 1 až 4

140,70 €

161,40 €

20,70 €

jednotlivec s dieťaťom 5 a viac

205,50 €

235,70 €

30,20 €

dvojica bez detí

128,60 €

147,50 €

18,90 €

dvojica s dieťaťom 1 až 4

192,40 €

220,70 €

28,30 €

dvojica s dieťaťom 5 a viac

259,40 €

297,50 €

38,10 €

Ochranný príspevok § 11 ods. 2

75,70 €

86,80 €

11,10 €

Aktivačný príspevok § 12

75,70 €

86,80 €

11,10 €

Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13

20,70 €

23,70 €

3,00 €

Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2

jedna osoba

83,00 €

95,20 €

12,20 €

dve osoby

140,90 €

161,60 €

20,70 €

tri osoby

178,80 €

205,10 €

26,30 €

štyri osoby

216,70 €

248,60 €

31,90 €

päť a viac osôb

254,50 €

291,90 €

46,40 €

Detaily Opatrenia MPSVR SR č. 377/2023 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/377/20231001.html

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk