Hlavné menu

30.03.2023

Ako docieliť, aby sa deti cítili bezpečne na internete?

Večerná škola ako model neformálneho vzdelávania pre širokú verejnosť.

V septembri 2022 Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) začalo s osvetovou aktivitou, ktorá sa nazýva Večerná škola. Ide o model osvety pre širokú verejnosť prostredníctvom online platformy Zoom bez nutnosti registrácie. Večerné školy sú realizované pod vedením odborníkov a špecialistov z praxe na rôzne témy, ktoré sú aktuálne v rámci bezpečnosti detí v digitálnom priestore. Už dnes, vo štvrtok 30. marca, bude na tému Digitálne závislosti "Mne sa to nemôže stať!?“ prednášať odborníčka na problematiku Zuzana Vargová.
 

Večerné školy prinášajú aktuálne témy, ktoré sa týkajú digitálneho prostredia a prítomnosti detí v tomto prostredí. Je to formát, v ktorom sa rodičia, vychovávatelia a ďalší ľudia, ktorí sú v úzkom kontakte s deťmi dozvedia užitočné a praktické informácie. Ako vyplýva z názvu tohto projektu, večerná škola sa uskutočňuje vo večerných hodinách, vždy v posledný štvrtok mesiaca .

Prvá téma večernej školy bola Rodinná digitálna dohoda o rôznych online rizikách pod vedením lektorky a odborníčky Andrey Cox z partnerskej organizácie DigiQ. Druhá večerná škola sa zaoberala témou kyberšikanovania pod vedením Kataríny Hollej z Univerzity Konštantína Filozofa, kde sme odpovedali na otázky čo je a čo nie je kyberšikanovanie, prečo k nemu dochádza a ako sa s ním vyrovnávať. Skúsený psychológ a výskumník z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Michal Božík lektoroval tretiu večernú školu zaoberajúcu sa videohrami , ktorá priniesla užitočné informácie o rizikách spojených s hraním videohier, či naopak o benefitoch, ktoré videohry prinášajú. V závere tiež nechýbali stručné možnosti toho, ako sa postaviť k videohrám z pohľadu rodiča tak, aby zvolené výchovné postupy viac neškodili ako pomáhali. Posledná večerná škola v roku 2022 bola zameraná na čoraz viac populárnu tému hoaxov a dezinformácii pod vedením Kristíny Blažekovej. V januári 2023 prebehla za veľkého záujmu verejnosti večerná škola na tému Poruchy príjmu potravy v kontexte rizík a príležitostí online priestoru s psychologičkou Zuzanou Pšakovou z projektu Chuť žiť a zakladateľkou združenia Chuť žiť, Valentínou Sedilekovou. Problematika porúch príjmu potravy dnes výrazne rezonuje medzi mladými ľuďmi na Slovensku, preto bola táto večerná škola opäť veľkým prínosom. Zatiaľ ostatná večerná škola pod vedením hovorkyne Úradu na ochranu osobných údajov Ivany Draškovič sa zameriavala práve na osobné údaje detí v online svete. Lektorka vysvetľovala, ako ich čo najúčinnejšie chrániť a akému správaniu sa vyhýbať.

Na najbližšie mesiace máme pripravené témy digitálna závislosť , vplyv negatívnych informácií (nielen) z online prostredia na prežívanie a správanie detí, digitálne rodičovstvo a možnosti pomoci deťom, ktoré zažívajú rôzne problémy, prostredníctvom liniek pomoci.

Tento typ online vzdelávania a konkrétne projekt Večerná škola sa teší pomerne veľkej obľúbenosti vo verejnosti. Doteraz sa večerných škôl zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí, pričom mnohí z nich prichádzajú opakovane. O večerných školách informujeme prostredníctvom našich sociálnych sietí, kde je pravidelne vytvorená udalosť so základnými informáciami ku každej téme pripravovanej večernej školy. V rámci šírenia informácii o pripravovaných večerných školách nás významne podporujú tiež koordinátori ochrany detí pred násilím v regiónoch Slovenska a partneri, s ktorými NKS dlhodobo spolupracuje.

Téma bezpečného internetu naberá čoraz viac na dôležitosti, preto sme sa rozhodli vytvoriť špecializovaný web http://bezpecnyinter.net/ zameraný na digitálne témy, kde postupne pridávame všetky materiály súvisiace s Večernými školami a iné dôležité aktuality.

Ku každej téme večernej školy sa totiž pripravuje celý balík informácií. Ide o:

  • samotnú nahrávku digitálnej školy pre tých, ktorým nevyhovoval termín alebo si chcú obsah vypočuť znovu,
  • krátky súhrn témy na webovej stránke,
  • dlhší materiál, ktorý môže pri práci s deťmi slúžiť ako stručná metodika,
  • plagát na danú tému v pekne grafickej forme.

Projekt Večerných škôl je súčasťou širšieho spektra aktivít NKS zameraných na bezpečnosť v digitálnom prostredí . Jedným z cieľov aj v rámci Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore je opätovné zaradenie Slovenskej republiky do siete centier bezpečného internetu Insafe, ktorej členmi sú všetky krajiny EÚ okrem Slovenska. NKS je z hľadiska svojej pozície tvorcu politiky v oblasti ochrany detí pred násilím prirodzeným koordinátorom týchto aktivít na Slovensku.

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk