Hlavné menu

08.02.2023

Aký je vývoj na trhu práce sa dozviete už aj v podcastoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov o potrebách trhu práce. Zástupcovia sektorových rád v rozhovoroch prezentujú zistenia expertov z národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (SRI). Poslucháči sa dozvedia ako sa vyvíja trh práce a aký je súčasný aj budúci vzťah medzi ponukou a dopytom v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Odborníci v podcastoch diskutujú aj o aktuálnych problémoch či príležitostiach na trhu práce a formulujú odporúčania pre stabilizáciu pracovného trhu.
 

V jednotlivých epizódach podcastu priblížia hostia vývoj pracovného trhu v danej oblasti hospodárstva. Poslucháči sa dozvedia množstvo zaujímavých informácií, ako napríklad: Ktoré povolania majú budúcnosť a ktoré naopak vplyvom inovácií zaniknú? Aké pracovné pozície vznikajú v dôsledku energetickej krízy? Je prebytok vysokoškolákov na trhu len mýtom alebo faktom? Kedy si už auto na spaľovací motor nekúpime a ako to ovplyvní pracovnú silu v autopriemysle?

Štátny tajomník Juraj Káčer v prvom podcaste hovorí o zámeroch projektu SRI: „Hlavným cieľom bolo priblížiť dopyt po práci k ponuke práce. Často sa hovorí, že školy produkujú neuplatniteľnú pracovnú silu. Aj o tomto bol projekt. Na jednom mieste sa stretli všetci relevantní aktéri, aby analyzovali vývoj trhu práce a preniesli požiadavky trhu do študijných osnov. Dôležitou časťou projektu boli aj inovácie, teda prispôsobenie pracovného trhu novým trendom v oblasti digitalizácie a zelenej ekonomiky. Škola nám však ukazuje len profesijný smer. Rýchlo meniaca sa doba vyžaduje, aby sme neustále nadobúdali nové zručnosti a prispôsobovali sa aktuálnemu trhu celoživotným vzdelávaním.“

Aby sme na Slovensku vychovávali uplatniteľnú kvalifikovanú pracovnú silu, musia vzájomne spolupracovať všetci kľúčoví aktéri – z rezortu práce, ministerstva školstva a tiež zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Ich efektívnu spoluprácu a vzájomnú koordináciu zabezpečuje Aliancia sektorových rád. Inštitucionalizácia tejto organizácie na právnom základe je trvalým výstupom projektu SRI.

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov, ktoré zisťujú aké sú potreby trhu práce v jednotlivých sektoroch hospodárstva. Na Slovensku máme celkovo 24 sektorových rád, napr. pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva, zdravotníctva, automobilový priemysel, atď. Tieto združenia formulujú požiadavky pracovného trhu, teda aké vzdelanie a zručnosti zamestnancov daný sektor potrebuje. Sú to dôležité informácie pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré následne upravujú svoje osnovy podľa požiadaviek trhu práce.

Témy podcastových epizód:

 • Trh práce a vzdelávanie
 • Potravinárstvo – sebestačnosť, pracovná sila a budúcnosť
 • Automobilový priemysel – vlajková loď nášho priemyslu
 • Gastrosektor po pandémii a v čase energetickej krízy
 • Železničná doprava – trendy a absentujúce ľudské zdroje
 • Rôznorodosť sektora kultúry – priestor pre zamestnanosť
 • Energetická kríza – zmena klímy, nové výzvy pre pracovnú silu
 • Drevo a lesy pre budúce generácie
 • Ľudské zdroje v zdravotníctve
 • Súčasné disparity a trendy na trhu práce
 • V mesiaci február bude ministerstvo na svojom webovom sídle postupne uverejňovať sériu 10 podcastov. Dostupné budú aj v aplikácii Spotify
 • Všetky potrebné informácie a výstupy z projektu SRI sú dostupné na internetovej stránke www.sustavapovolani.sk
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk