Hlavné menu

21.05.2021

Apríl priniesol pozitívne zmeny na trhu práce

V apríli si na Slovensku našlo prácu viac ako 11 000 nezamestnaných. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali najviac voľných pracovných miest od začiatku tohto roka. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie poklesla medzimesačne o 0,03 p. b. Trh práce teda ostáva aj naďalej stabilný.
 

Na trhu práce sa v apríli 2021 uplatnilo 11 379 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 5 458 osôb (5 921 osôb v apríli 2020). V porovnaní s predošlým mesiacom sa v apríli 2021 uplatnilo na trhu práce o 486 osôb viac.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v apríli 2021 na úrovni 8,55 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2021, poklesla o 0,03 p. b. Ide o prvý pokles miery nezamestnanosti za posledného pol roka. Úrady práce evidovali celkovo 234 472 ľudí bez práce, čo je o 470 osôb menej ako v marci 2021 (o 0,20 %). Oproti predošlému mesiacu poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, a to o 1 052 osôb (marec 2021, 55 484 osôb) . Zároveň o 729 osôb poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov (marec 2021, 29 549 osôb).

Pracovný trh je aj naďalej stabilný

V apríli dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 8,00 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol zaznamenaný minimálny nárast, a to o 0,02 p. b. (7,98 % v marci 2021). Medziročný nárast je o 1,43 p. b. (6,57 % v apríli 2020). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 219 293 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 666 osôb (o 0,30 %).

Celkovo bolo z evidencie vyradených 13 654 uchádzačov o zamestnanie, z toho 53 pre nespoluprácu a ďalších 2 222 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Slovenský trh práce stále ponúka viac ako 60-tisíc voľných pracovných miest, pričom v apríli ich bolo najviac od začiatku tohto roka. Úrady práce ich evidovali 66 685, čo je o 3 893 pracovných miest viac ako v marci 2021. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 19 560 miest (podiel 29,33 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 080 (podiel 4,62 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci apríl na úrovni 30 022, čo je najviac od začiatku tohto roka. Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

V období január až apríl v roku 2021 došlo, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020, k poklesu počtu nahlásených hromadných prepúšťaní o 28, počet ohrozených pracovných miest poklesol o 2 619.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk