Hlavné menu

04.08.2023

Bezpečné letné prázdniny: princípy ochrany detí pri rôznych aktivitách

Aj počas letných prázdnin je dôležité vytvárať také podmienky pre deti, aby sa cítili bezpečne. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch prináša princípy preventívnych opatrení ako v rámci určitej organizácie, skupiny, klubov, či mimoškolských aktivít chrániť deti pred činmi, ktoré predstavujú riziko pre ich bezpečnosť. Cieľom týchto opatrení nazývaných aj „safeguarding“ je vytvárať a udržiavať bezpečné prostredie a kultúru v priestoroch, kde deti trávia čas.
 

Každá organizácia sa zameriava na inú činnosť a formu práce s deťmi. Pracuje s rôznymi cieľovými a vekovými skupinami, pričom nie je možné vylúčiť, že v niektorej zo skupín sa bude nachádzať dieťa, ktoré má skúsenosť s násilím z iného prostredia. Takéto skúsenosti generujú ďalšie riziká alebo rizikové správanie. Hlavne počas letných prázdnin sa detí združujú v neformálnom prostredí a vypĺňajú si čas voľnočasovými aktivitami, ktoré môžu prispievať k prekračovaniu hraníc a nedodržiavaniu pravidiel.

Safeguarding pomocou jednotlivých opatrení pomáha vytvoriť také prostredie, aby sa zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s deťmi, posilnila ich kompetencia chrániť deti a dokázali identifikovať a nahlasovať násilie páchané na deťoch. Je dôležité, aby jednotlivé organizácie zabezpečili, že ich zamestnanci a iní zástupcovia nebudú úmyselne alebo aj neúmyselne ubližovať deťom, ktoré sú im zverené do starostlivosti, zneužívať ich, alebo inak ohrozovať.

Niektoré organizácie už majú vypracované svoje vlastné princípy safeguardingu. Tým organizáciám, ktoré so safeguardingom len začínajú alebo hľadajú inšpiráciu, Národné koordinačné stredisko ponúka materiály ako návod či pomôcku pri vytváraní bezpečného prostredia pre deti. V rámci materiálov nájdu aj kódex správania sa a katalóg opatrení s detailnými popismi konkrétnych krokov, ktoré treba podniknúť v prípade akéhokoľvek podozrenia alebo obáv z násilia na deťoch - ide o identifikáciu, nahlasovanie a následnú reakciu. Safeguarding slúži ako užitočný doplnok k existujúcim modelom, pedagogickým konceptom a štandardom kvality výkonu práce s deťmi.

V príručke zameranej na problematiku sexuálneho zneužívania detí prinášame odpovede na otázky ohľadom safeguardingu a rovnako aj prehľad opatrení zameraných na primárnu prevenciu nielen pred sexuálnym zneužívaním detí.

Príručka na stiahnutie: Príručka zameraná na problematiku sexuálneho zneužívania detí

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk