Hlavné menu

13.05.2022

Bezplatné dlhové poradne pomáhajú už viac ako 800 ľuďom na celom Slovensku

V poradí už 100. klient využil tento týždeň služby bezplatnej dlhovej poradne na Župnom námestí v Bratislave. Poradňa, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním svojich dlhov funguje od konca minulého roka. Pomôžu v nej všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Odborníci tu asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavení splátkového kalendára, ale pomôžu aj s inými ťažkosťami v osobnej či právnej sfére. Poradní je v súčasnosti 20 po celom Slovensku, pribudne ich ešte 26. Spolu už pomohli vyše 800 klientom a ich rodinám.
 

Odborníci v bezplatnej dlhovej poradni úspešne pomohli napríklad klientke, ktorej manžel dostal kvôli závislostiam celú rodinu do začarovaného kruhu dlhov. Poradcovia jej pomohli vytvoriť splátkový kalendár úveru v spolupráci s bankou. Poradili jej, ako komunikovať s manželom a ako najlepšie spravovať rodinné financie tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k nepremyslenému zadlžovaniu celej domácnosti.

Pomoc v poradni v Bratislave vyhľadala aj mladá dáma, ktorú jej bývalý partner primäl vziať si na seba úver. „Ten však následne nevládala splácať a partner sa medzičasom vytratil. Zvažovala preto osobný bankrot. Vysvetlili sme jej dôsledky rôznych alternatívnych riešení jej situácie a pomohli sa vyhnúť nevýhodnému rozhodnutiu, ktoré by jej v budúcnosti veľmi komplikovalo život,“ uvádza poradca bezplatnej dlhovej poradne v Bratislave.

Na Slovensku je v súčasnosti 20 pobočiek, pričom do augusta tohto roka otvoria dlhové poradne vo zvyšných 26 mestách, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Bude ich tak spolu 46. Bezplatné dlhové poradne od začiatku minulého roka poskytli ekonomické, právne, ale aj psychologické poradenstvo už 810 klientom a ich rodinám.

Preberajte poštu a príďte sa poradiť

Medzi najčastejšie typy problémov s ktorými klienti prichádzajú sú exekúcie a vymáhanie dlhov. Veľa ľudí nepreberá poštu, vyhýba sa riešeniu problematickej situácie a hrá tzv. mŕtveho chrobáka, čo situáciu rozhodne nezlepšuje. Na pobočky častokrát prichádzajú ľudia, ktorí prišli o prácu, prešli rozvodom alebo inými životnými situáciami, ktoré zásadným spôsobom zmenili ich finančnú situáciu alebo ľudia oklamaní rôznymi podvodmi. Odborníci varujú najmä pred lákavo vyzerajúcimi tzv. peer to peer pôžičkami, ktoré sú veľmi rizikové. Ľuďom odporúčajú, aby sa pred podpísaním akejkoľvek zmluvy radšej prišli poradiť pokojne aj k nim na pobočku.

Čo si treba priniesť

Záujemcom o pomoc poradcovia odporúčajú, aby prišli pripravení a nezabudli si so sebou priniesť dôležité dokumenty ako napríklad bankové a nebankové úvery a pôžičky, dlhy voči príbuzným a známym, leasingovej spoločnosti či úžerníkom. Dôležité sú iné listiny -rozhodnutia súdov, listy od exekútorov, platobné výmery od sociálnej či zdravotnej poisťovne, upomienky od poskytovateľov služieb či správcu bytovky.

Pre lepšie zhodnotenie finančnej situácie sú podstatné aj doklady o príjmoch napríklad v podobe pracovnej zmluvy, výplatnej pásky či daňového priznania. Nápomocné môžu byť výpisy z účtov, detailný zoznam mesačných výdavkov, faktúry za telefón či internet, doklady o mesačných platbách za bývanie, doklady k poistkám či investíciám a doklady o majetkových sporoch a konaniach.

Sieť 46 pobočiek bezplatných dlhových poradní do augusta 2022

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo - právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Poradcovia tak pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie dlhovej situácie. Psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie často absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém štátne bezplatné dlhové poradne kladú veľký dôraz.

Ide o Národný projekt, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac tu https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1121420

Aktuálne otvorené poradne:

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Bratislava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Trenčín

STREDNÉ SLOVENSKO
Banská Bystrica, Banská Štiavnica / Žiar nad Hronom, Lučenec, Zvolen, Žilina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Bardejov, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská N. V., Trebišov, Vranov nad Topľou

Poradne, ktoré pribudnú (v abecednom poradí):

Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Kežmarok, Komárno, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Námestovo, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Topoľčany, Veľký Krtíš

Ďalšie informácie nájdete na: www.pomahamedlznikom.sk

Na Facebooku https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk