Hlavné menu

11.07.2023

Bezplatné dlhové poradne už pomohli 10 tisíc klientom

V 46 mestách po celom Slovensku dnes fungujú Bezplatné dlhové poradne, ktoré poskytujú právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc ľuďom v zložitej finančnej situácii. Rovnako pôsobia ako prevencia pred nadmerným zadlžením. So zvládaním začarovaného kruhu dlhov dodnes pomohli už desaťtisíc klientom.
 

Aj preto sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny snaží zvyšovať kvalitu dlhového poradenstva. Vďaka spolupráci so strešnou organizáciou na boj proti dlhom - European Consumer Debt Network (ECDN) Slovensko získalo prístup k osvedčeným postupom ďalších európskych krajín, ktoré majú s dlhovým poradenstvom už bohaté skúsenosti.

Bezplatné dlhové poradne od svojho vzniku na konci roka 2021 poskytli odborné poradenstvo už desaťtisíc klientom – jednotlivcom aj rodinám. Pomoc s riešením ich dlhovej situácie dnes ľudia nájdu v 46 mestách po celom Slovensku. Na jednom mieste dostanú právnu, ekonomickú aj psychologickú pomoc. Poradcovia tak pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre komplexné a efektívne riešenie dlhovej situácie. Odborníci asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta. Zároveň pôsobia aj preventívne, aby sa klient situácii s nadmerným dlhovým zaťažením v budúcnosti vyhol. „Za rok a pol fungovania sa služby Bezplatných dlhových poradní na Slovensku ukázali ako veľmi potrebné a nápomocné. Je to pre nás zadosťučinenie, že sme dokázali pomôcť už tisíckam klientom, aby našli cestu von z dlhovej pasce,“ uviedol manažér Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo Ladislav Šutý.

V záujme ďalšieho skvalitnenia služieb pre klientov sa Bezplatné dlhové poradne stali v marci tohto roku členom európskej strešnej organizácie na boj proti dlhom – European Consumer Debt Network (ECDN). „Členstvo v ECDN nám otvorilo dvere k zdrojom osvedčených postupov z európskych krajín , ktoré majú s dlhovým poradenstvom rozsiahlejšie skúsenosti,“ zdôraznil Ladislav Šutý.

Slovensko tým zároveň získalo svojho zástupcu pri ovplyvňovaní politík na ochranu finančných spotrebiteľov a pri boji proti nadmernému dlhovému zaťaženiu obyvateľstva na európskej úrovni . ECDN sa taktiež zaoberá výskumom dlhovej situácie a finančnej gramotnosti obyvateľov EÚ. Je dôležitou databázou údajov o príčinách zadlženia jednotlivcov v rôznych krajinách EÚ, ako aj o štruktúre a spôsoboch riešenia ich dlhov.

Zlepšenie služieb pre ľudí s nadmernými dlhmi sleduje aj vynovená internetová stránka www.pomahamedlznikom.sk . Prináša užitočné odporúčania pre rôzne životné situácie, tiež tipy, ako spravovať rodinné financie. Novinkou je prelinkovanie na webstránku strešnej európskej organizácie ECDN a tiež na Európsky projekt PEPPI (Prevention of a European Platform for the Prevention of over- Indebtedness). Súčasťou je aj anglická mutácia webovej stránky.

Viac informácií o službách Bezplatných dlhových poradní nájdete aj na Facebooku https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

Bezplatné dlhové poradne sú Národný projekt, ktorý realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Podrobnosti nájdete tu https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1121420

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk