Hlavné menu

28.02.2023

Bezplatné dlhové poradne pomohli už 5000 Slovákom

Bezplatné dlhové poradne poskytujú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Posledný februárový týždeň dosiahli svoj významný míľnik. Bezplatné dlhové poradne pomohli už päťtisícemu klientovi. Okrem plánu riešenia pre konkrétnu situáciu daného klienta, nastavení splátkového kalendára či pomoci pri komunikácii s veriteľmi, odborníci v poradniach pomáhajú riešiť otázky v právnej či osobnej sfére. Prvé pobočky Bezplatných dlhových poradní fungujú od konca roka 2021. Dnes sú dostupné a pomáhajú už v 46 mestách po celom Slovensku, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

Od začiatku fungovania Bezplatných dlhových poradní poskytli ekonomické, právne, ako aj psychologické poradenstvo už päťtisíc klientom a ich rodinám. Medzi najčastejšie typy problémov, s ktorými ľudia na pobočky prichádzajú, sú exekúcie a vymáhanie dlhov. Častokrát pomoc vyhľadajú najmä tí, ktorí prišli o prácu, prešli rozvodom alebo inými životnými okolnosťami, ktoré zásadným spôsobom zmenili ich finančnú situáciu. „Bezplatné dlhové poradne sú tu jednak pre ľudí, ktorí potrebujú odvrátiť hroziacu finančnú katastrofu, ale aj pre tých, ktorí sa už trápia s neúprosnými dopadmi priveľkej dlhovej nálože. S kolegami v Bezplatných dlhových poradniach robíme všetko pre to, aby bolo poradenstvo dostupné pre všetkých, ktorí potrebujú pomôcť. Týždenne sa na nás obracajú stovky nových klientov a ich počet z mesiaca na mesiac stúpa,“ uviedol v tejto súvislosti manažér Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo Ladislav Šutý.

Odborníci v Bezplatných dlhových poradniach asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavení splátkového kalendára, ale aj zmene postoja a správania tak, aby sa klient podobnej situácii v budúcnosti vyhol. Poradcovia odporúčajú, aby sa ľudia pred podpísaním akýchkoľvek zmlúv radšej prišli pokojne poradiť aj k nim na pobočku. Tie fungujú aj ako prevencia pred nadmerným zadlžením. Poradiť sa tak môže prísť každý.

Záujemcom o pomoc odporúčajú, aby prišli pripravení a nezabudli si so sebou priniesť dôležité dokumenty ako zoznam všetkých záväzkov - bankové a nebankové úvery a pôžičky, dlhy voči príbuzným a známym, leasingovej či inkasnej spoločnosti. Dôležité sú aj iné listiny - rozhodnutia súdov, listy od exekútorov, platobné výmery od sociálnej či zdravotnej poisťovne, upomienky od poskytovateľov služieb či správcu bytovky. Pre lepšie zhodnotenie finančnej situácie sú podstatné aj doklady o príjmoch, napríklad v podobe pracovnej zmluvy, výplatnej pásky či daňového priznania. Nápomocné môžu byť výpisy z účtov, detailný zoznam mesačných výdavkov, faktúry za telefón či internet, doklady o mesačných platbách za bývanie, doklady k poistkám či investíciám a doklady o majetkových sporoch a konaniach.

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo - právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Poradcovia pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie dlhovej situácie. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Aj preto štátne bezplatné dlhové poradne kladú veľký dôraz aj na psychologickú pomoc.

Kontakty na pobočky a viac informácií o službách poskytovaných bezplatnými dlhovými poradňami sa dozviete na internetovej stránke a Facebooku:

https://pomahamedlznikom.sk/ .

https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

Národný projekt realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Podrobnosti nájdete tu : https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1121420

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk