Hlavné menu

27.09.2022

Bezplatné dlhové poradne spájajú sily s európskou organizáciou na boj s dlhmi

Na mape Slovenska je aktuálne 42 miest, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním dlhov. Od začiatku roka v bezplatných dlhových poradniach pomôžu všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Vďaka spolupráci s European Consumer Debt Network (ECDN) Slovensko získa pre pomoc zadlženým občanom prístup k osvedčeným postupom z krajín Európy, ktoré s dlhovým poradenstvom majú rozsiahlejšie skúsenosti.
 

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo - právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Pokrývajú tak všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne riešenie ich dlhovej situácie. Odborníci, poradcovia, asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, pri nastavení splátkového kalendára, pri zvýšení úrovne jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby k opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne klient predchádzal. Od začiatku roka pomohli už vyše 2 200 klientom a ich rodinám ušetriť tisíce eur a mnohým zachránili aj strechu nad hlavou.

Úspešne pomohli napríklad klientovi z východného Slovenska. Dostal sa do začarovaného kruhu dlhov, ktoré mu zanechali prevažne jeho rodičia. Sám nemal prehľad komu a koľko vlastne dlhuje. Komunikáciou s veriteľmi a exekútormi spoločne zistili aktuálnu výšku dlhu. Pri niektorých namietali ich premlčanie, pri iných dohodli výhodnejšie splátky. Klientovi ušetrili 6 900 eur a naďalej sa mu venujú. Zásluhou odborníkov tak ušetril nemalé peniaze a kopu starostí. Podobných prípadov poradne riešia po celom Slovensku.

Vďaka partnerstvu s ECDN Slovensko získa prístup k know-how zo 14 krajín Európskej únie, ktoré majú s dlhovým poradenstvom extenzívnejšie skúsenosti. Slovensko patrí medzi lídrov z trinásť krajín EÚ, ktoré s dlhovým poradenstvom občanom aktívne začínajú. „ Z týchto trinástich krajín je Slovensko najďalej, pretože dlhové poradne u nás fungujú už od začiatku roka. Aktuálne máme otvorených 42 pobočiek a čoskoro pribudnú ďalšie štyri. Spolu ich tak bude 46 v každom kúte Slovenska, aby bola odborná pomoc dostupná skutočne každému. Pre ľudí, ktorí potrebujú odvrátiť hroziacu finančnú katastrofu, ale aj pre tých, ktorí sa už boria s neúprosnými dopadmi priveľkej dlhovej nálože,“ uvádza minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Okrem výmeny skúseností a osvedčených postupov, Slovensko členstvom v ECDN získa svojho zástupcu pri ovplyvňovaní politík Európskej komisie na ochranu finančných spotrebiteľov a pri boji proti nadmernému dlhovému zaťaženiu obyvateľstva . „Som rád, že som mal osobne možnosť navštíviť bezplatné poradne na Slovensku. Vidím, že sú dobre rozbehnuté a teším sa budúcej intenzívnejšej spolupráci,“ povedal v tejto súvislosti prezident ECDN Dieter Korczak.

ECDN taktiež realizuje výskumy dlhovej situácie a finančnej gramotnosti európskeho obyvateľstva a je významnou databázou údajov o príčinách zadlženia občanov v štátoch EÚ, ako i o štruktúre a spôsoboch riešenia ich dlhov. Z toho pohľadu je pre Slovensko ECDN významným zdrojom informácií o dlhovej situácii v iných krajinách a jej porovnania s našou situáciou. Členom ECDN sa slovenské dlhové poradne majú stať od januára 2023.

Bezplatné dlhové poradne sú Národný projekt, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bližšie informácie nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1121420

Aktuálne otvorené poradne:

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Senica, Topoľčany, Trnava, Trenčín

STREDNÉ SLOVENSKO
Banská Bystrica, Banská Štiavnica/Žiar nad Hronom, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Veľký Krtíš, Zvolen, Žilina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská N. V., Stará Ľubovňa, Stropkov, Trebišov, Vranov nad Topľou

Viac informácií nájdete na https://pomahamedlznikom.sk/

Facebook https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk