Hlavné menu

31.10.2022

Bezplatné dlhové poradne sú oddnes dostupné v 46 mestách na Slovensku

Výmena skúseností medzi odborníkmi skvalitní poradenstvo.

Na Slovensku funguje už všetkých 46 pobočiek Bezplatných dlhových poradní. Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je dostupnejšia. Od začiatku roka pomohli poradne vyše 2 500 klientom a ich rodinám. V snahe skvalitniť právne, ekonomické a psychologické poradenstvo sa minulý týždeň konalo 1. celoslovenské stretnutie odborníkov Bezplatných dlhových poradní na Štrbskom Plese. Poradcovia workshope zdieľali konkrétne skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri riešení rozmanitých situácií klientov, ktorým sa dlhy vymkli z rúk.
 

Na Slovensku je už otvorených všetkých 46 pobočiek Bezplatných dlhových poradní v mestách, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Od začiatku roka poskytli ekonomické, právne, ale aj psychologické poradenstvo už vyše 2500 klientom a ich rodinám. Na workshope v Štrbskom Plese minulý týždeň si poradcovia vymenili osvedčené postupy pri riešení rozmanitých situácií klientov. „ Každý klient je individuálny a potrebuje pri riešení svojej dlhovej situácie špecifický prístup. Zároveň však existujú overené postupy ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som rád, že sme mali príležitosť osobne si odovzdať informácie, vedomosti a skúsenosti na prakticky orientovanom workshope,“ uvádza manažér Národného projektu Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý a dodáva „vďaka tejto vzájomnej výmene skúseností bude bezplatné poradenstvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“.

Odborníci z radov právnikov, ekonómov a psychológov pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie dlhovej situácie. Psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie často absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém štátne bezplatné dlhové poradne kladú veľký dôraz.

Okrem prevencie pred opätovným upadnutím do dlhovej špirály, poradne majú za cieľ posilňovanie finančnej gramotnosti ako aj právneho povedomia zadlžených ľudí.

Ide o Národný projekt, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac tu https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1121420

Kontakty na všetky pobočky v SR a ďalšie informácie nájdete na: www.pomahamedlznikom.sk ako aj na Facebooku https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk