Hlavné menu

15.07.2021

Darovali sme najvzácnejšiu tekutinu života, pretože POMÁHAME ĽUĎOM

Vo štvrtok 15. júla 2021 sa jedna zo zasadačiek Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) premenila na provizórne transfúziologické pracovisko. Darovať krv sa rozhodli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Implementačnej agentúry MPSVR SR a ministerstva dopravy.
 

MPSVR SR využilo obnovenie mobilných odberových výjazdov a v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) opätovne zorganizovalo Rezortnú kvapku krvi. Doplniť zásoby krvných prípravkov prišlo 39 zamestnancov ministerstva, ústredia práce, implementačnej agentúry, pridali sa aj kolegovia z rezortu dopravy. Pracovníci mobilnej odberovej jednotky nakoniec odobrali krv 30 z nich, z toho bolo 13 prvodarcov.

„Každoročne zaznamenávame počas letných mesiacov nižší počet darcov krvi na odberových pracoviskách NTS SR, čo sa negatívne odráža na stave zásob krvných prípravkov. Sme preto radi, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo aj tento rok Rezortnú kvapku krvi. Jeho zamestnanci prispeli k doplneniu zásob krvi a pomáhajú tak zachraňovať životy pacientov v nemocničných zariadeniach na Slovensku,“ reagovala na pomoc rezortu práce Martina Frigová, projektová manažérka NTS SR.

Aj tento rok prevzal záštitu nad podujatím minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak: „Veľmi si vážim, že zamestnanci v našom rezorte si to naše rezortné heslo POMÁHAME ĽUĎOM zobrali za svoje, a to nielen pracovne, ale aj ľudsky. Niekoľko desiatok z nich sa zastavilo darovať krv, aby pomohli teraz v lete, keď je darcov menej. Je všeobecne známe, že nemocnice neustále potrebujú dopĺňať zásoby krvi. Ďakujem aj kolegom z ministerstva dopravy, viacerí sa k nám pripojili a prišli darovať krv.“

Rezortná kvapka krvi prebehla za prísnych hygienických opatrení. „Darcovia prichádzajú na odber s prekrytím horných dýchacích ciest, meria sa teplota pri vstupe do miestnosti. Vypisujú vstupný formulár, tzv. checklist, kde odpovedajú na otázky, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu a taktiež cestovateľskej anamnézy,“ priblížila MUDr. Zuzana Kovaľová. „Samozrejme, každý darca, ktorý oddaruje, dostáva informáciu, že v prípade, ak by sa zmenil jeho zdravotný stav do 14 dní po odbere, musí nám túto informáciu bezodkladne nahlásiť. Červené krvinky totiž ostávajú 14 dní v karanténe a v prípade, že darca nahlási zmenu, tak my všetky transfúzne lieky pripravené z tohto odberu likvidujeme.“

Ak to epidemiologická situácia dovolí, MPSVR SR si Rezortnú kvapku krvi zopakuje o štyri mesiace.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk