Hlavné menu

15.02.2023

Delegácii MMF sme predstavili aktuálne opatrenia v pôsobnosti rezortu práce

Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prijal štátny tajomník Juraj Káčer delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) pod vedením nového šéfa misie na Slovensku Magnusa Saxegaarda. Delegáti MMF sa zaujímali o aktuálne opatrenia v pôsobnosti rezortu, najmä v oblasti rodinnej politiky, inflačnej pomoci či dôchodkovej reformy. Kľúčovou témou stretnutia bol vývoj na trhu práce a integrácia utečencov na pracovnom trhu.
 

Zástupcovia ministerstva práce predstavili opatrenia na podporu rodín v dôsledku zvýšenej inflácie a rastu cien potravín a energií. Dva balíky tzv. inflačnej pomoci pomohli rodinám s deťmi aspoň čiastočne sanovať zvýšené náklady domácností. Od januára tohto roka došlo k zvýšeniu súm pomoci v hmotnej núdzi o 7,5 %. Okrem finančnej pomoci poskytuje rezort práce domácnostiam v núdzi aj ďalšie odborné služby, napr. na podporu zamestnanosti, bezplatné dlhové či rodinné poradne. Rovnako, vďaka novelizácii zákona o pomoci v hmotnej núdzi budú mať od 1. mája 2023 nárok na dotáciu na stravu všetci žiaci základných škôl a všetky deti v poslednom ročníku materských škôl.

„Je nevyhnutné, aby sme našim občanom pomohli zvládnuť toto náročné obdobie spojené s rastúcimi životnými nákladmi v dôsledku inflácie a podali im pomocnú ruku. Okrem finančnej pomoci sa však sústreďujeme aj na poradenstvo, podporu v oblasti zamestnanosti, ale aj ďalšie vzdelávanie prostredníctvom projektov, aby sa dokázali lepšie uplatniť na trhu práce, prispôsobili sa jeho dopytu a v neposlednom rade mohli kariérne rásť,“ spresnil Juraj Káčer, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Obe strany diskutovali o vývoji na trhu práce a jeho prognózach do budúcnosti. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa na konci roka ustálila na hodnote pod 6 %. Ekonomika Slovenska sa postupne zotavuje po rokoch poznačených pandémiou, pričom sa prejavujú pozitívne efekty programov aktívnej politiky trhu práce. Aktuálnymi výzvami sa stali nedostatok zručností, digitalizácia a automatizácia. Rezort práce na tieto výzvy reaguje aj podporou rozvoja zručností a vzdelávania pracovnej sily prostredníctvom projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Účastníci stretnutia sa dotkli aj témy integrácie utečencov na slovenskom trhu práce. Rezort práce predstavil delegácii MMF viaceré opatrenia na podporu zamestnanosti ukrajinských pracovníkov. Odídenci z Ukrajiny obsadzujú predovšetkým pracovné pozície, o ktoré nemá domáca pracovná sila záujem. Prílev zahraničných pracovníkov na náš trh tak nemá vplyv na znižovanie miezd v slovenskom hospodárstve.

Zástupcovia MMF sa zaujímali aj o zmeny, ktoré prináša dôchodková reforma. Jej hlavným cieľom je zlepšiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému v súlade s demografickým vývojom na Slovensku. K najdôležitejším zmenám patrí naviazanie veku odchodu do dôchodku na rast strednej dĺžky života, zavedenie nároku na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie dôchodkového sporenia a zavedenie rodičovského dôchodku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk