Hlavné menu

02.06.2021

Deň detí 2021 - Hľadajme spôsoby, ako dôverovať deťom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) rozbehlo na sociálnych sieťach krátku minisériu príspevkov „Týka sa nás to“. Ide o príspevky s infografikou, ktoré sú zamerané nielen na podporu ochrany detských obetí násilia či dôležitosť významu prezumpcie statusu obete, ale aj obzvlášť zraniteľnú obeť a problém prístupu celej spoločnosti k detským obetiam násilia.
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí NKS reflektuje na síce zložitú, no dôležitú tému prístupu ochrany detí pred násilím. Súčasne apeluje na verejnosť s cieľom poskytnúť podporu detským obetiam násilia. „Už samotné násilie je pre dieťa zraňujúce a túto bolesť často znásobuje necitlivý postoj okolia a spoločnosti, keď okolnosti násilia páchanom na dieťati spochybňujú a bagatelizujú,“ priblížila zákulisie práce s detskými obeťami násilia riaditeľka NKS Mária Vargová. „Detská obeť akejkoľvek formy násilia to má ťažké. Vnútorné prežívanie takýchto traumatizujúcich udalostí je náročné a bolestivé. Samotné prehovorenie o svojej skúsenosti vyžaduje obrovskú odvahu a žiada si významnú podporu okolia.“

Násilie sa týka všetkých, preto by sme sa mali naučiť komunikovať o ňom tak, aby sme popri rešpektovaní práva na prezumpciu neviny zároveň rešpektovali princíp prezumpcie statusu obete. Pri odhaleniach prípadov násilia majú totiž ľudia často tendenciu myslieť si, že zločin sa stal iba vtedy, ak sa preukáže. Zodpovednosť za preukázanie je často kladená na plecia dieťaťa. Pritom princíp prezumpcie statusu obete je právo na ochranu a podporu obete bez ohľadu na to, či bol páchateľ identifikovaný alebo usvedčený. Deti si zaslúžia byť vypočuté, pochopené a potrebujú cítiť, že na svoj problém nie sú samy. Každý, kto tvrdí, že je obeťou, sa totiž považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak.

„Ako mimoriadne nebezpečný sa javí postoj verejnosti so sklonom spochybňovať deti, ich prežívanie a negatívnu skúsenosť na základe veku, minulosti, sociálneho prostredia či dokonca ich umiestnenia v detských domovoch a s tým súvisiacej škodlivej domnienky, že deti na základe týchto reálií môžu fabulovať, pretvárať skutočnosť, či dokonca klamať za účelom získania pozornosti. Takýto prístup spoločnosti je neprípustný a neakceptovateľný. Pokiaľ budeme detské obete násilia spochybňovať, budeme tak naďalej traumatizovať obeť, ktorá našla odvahu prehovoriť a hľadať pomoc, a rovnako tak týrané dieťa, ktoré sa so svojou skúsenosťou zatiaľ nepodelilo," uzavrela riaditeľka NKS Mária Vargová.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch tiež v blízkej dobe spúšťa novú národnú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o problematike násilia prostredníctvom kanálov na sociálnych platformách ( Facebook , Instagram , Youtube ), ako aj v rádiu a televízii.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk