Hlavné menu

15.11.2022

Deti pred násilím ticho neochráni

Slovensko a Česko sa opäť spojili. Už tento týždeň spoločne upozornia na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie a osvety. V kontexte udalostí ostatných týždňov a mesiacov potrebnej viac, ako kedykoľvek predtým.
Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov už tento piatok 18. novembra 2022 od 10.00 – 11.00 hod pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Kláry Laurenčíkovej, splnomocnenkyne vlády Českej republiky pre ľudské práva.
 

„V ostatnom období sa stretávame stále častejšie s kulmináciou násilia a to nielen voči deťom ale aj detí voči rovesníkom. Deti však často iba kopírujú, to, čo vidia a zažívajú medzi dospelými. Preto by mala komunikácia s deťmi o násilí, o tom, ako zvládať nahromadené emócie, o tom, ako identifikovať kedy ide o násilie a kedy o konflikt začínať už v útlom veku. Na školách nám chýbajú kvalitné preventívne a intervenčné programy, chýbajú štandardy zamerané na postupy pomoci deťom zasiahnutým násilím ale aj štandardy zamerané na elimináciu možného vzniku násilia, sexuálneho zneužívania všade tam kde sa deti zdržujú - v školách, zariadeniach, nemocniciach, voľnočasových aktivitách, cirkvi, pobytových táboroch... Ak budeme ticho a nečinne sa prizerať, násilie bude narastať. A preto je potrebné, aby sme deti viac počúvali, viac im dôverovali ale aj dokázali zabezpečiť dostupnú odbornú pomoc“, Mariana Kováčová, zakladateľka Centra Slniečko, n.o..

Počas minulých rokov sa do podujatia zapojilo viac ako 132 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie boli ostatné dva ročníky komorné, no i tak sme na Slovensku i Čechách neostali ticho. Rok 2022 bude výnimočný aj počtom K dnešnému dňu je predbežne nahlásených už viac ako 60 000 detí a dospelých od Ašu po Čierne Pole a každý deň sa nahlasujú ďalší a ďalší. A nie je to len o školách, podujatie podporujú firmy, organizácie, nadácia, ale aj úrady, inštitúcie, polícia i rodiny, pretože HLAS DETÍ JE DÔLEŽITÝ!

„Mám velkou radost, že Bubnovačka ve spolupráci se slovenskými kolegy již podruhé rozezní i celou Českou republiku jasnou zprávou, že násiilí na dětech není v pořádku.“, hovorí Bc. Petra Wünschová, riaditeľka Centra Locika, z.ú..

Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia musíme riešiť na nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“ . S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať ešte v predškolskom veku. Je dôležité, aby rozumeli emóciám, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli na situácie správne zareagovať, a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého. A keď vyrastú, aby vedeli, ako nedovoliť násiliu na predrať do popredia a vedeli,

„Posledné dva roky nám ešte dôraznejšie a naliehavejšie ako inokedy ukázali, aká vážna je téma ochrany detí pred násilím. Upozornenie na tému, aj prostredníctvom spoločnej Bubnovačky, je pre nás o to viac dôležitá. Znovu máme možnosť sa stretnúť a upozorniť spoločným bubnovaním, aby nás bolo počuť už z diaľky. V našej praxi sa stretávame často s bagatelizovaním témy ako takej, a to na všetkých úrovniach, a to viac vidíme a hlavne počujeme detský hlas, ktorý si veľa krát stačí vypočuť. Detstvo bez násilia by malo byť pre každé dieťa samozrejmosťou a nie šťastnou náhodou.“ uviedla riaditeľka NKSpreRPNnD, Mária Vargová.

Veľké spoločné bubnovanie na námestí potvrdili mestá Nitra, Trstená, Trenčín, Partizánske, Michalovce či Spišské Vlachy. Okrem bubnovania školy pripravili sériu podporných podujatí - informačné tabule, rozhlasové vysielanie, besedy, prednášky, počúvanie tematických podcastov a následné diskusie.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch , ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Vďaka spoluorganizátorovi, pražskému Centru Locika, z.ú. , od minulého roka Bubnovačka prekročila hranice Slovenska. Všetky tri organizácie vnímajú spojenie síl v oblasti ochrany detí za veľmi dôležité a preto do bubnovačky idú spoločne.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

MAPA zapojených „ Bubnovačka 2022“ https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/

Fotky a videá na FB podujatí „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2022!“

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 18. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Kontakty:

Národné koordinačné stredisko: Zuzana Prípadová | zuzana.pripadova@employment.gov.sk

Centrum Locika, z.ú: Magdalena Černá | magdalenac@centrumlocika.cz

Centrum Slniečko, n.o.: Melánia Kurpielová | bubnovacka@centrumslniecko.sk

----------

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch , ktoré je organizačnou súčasťou MPSVaR SR, vzniklo v roku 2014. Ako gestor Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore koordinuje plnenie strategických a koncepčných cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí pred násilím a ochrany detí v digitálnom priestore, vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch. Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Locika, z.ú . z Prahy od roku 2015 pomáha deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu i jeho rodičom odbornú pomoc. Cieľom je minimalizovať dopady násilia v rodine na vývoj dieťaťa a nastaviť jeho zdravé vzťahy s oboma rodičmi tak, aby mohlo vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí.

Viac info na www.centrumlocika.cz

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 22 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách.

Viac info na www.centrumslniecko.sk , www.bezmodrin.sk , www.kozmove-dobrodruzstva.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk