Hlavné menu

15.11.2021

Deti pred násilím ticho neochráni

Bratislava, Nitra, Praha, 12. november 2021 – Už po ôsmykrát sa 19. novembra bude Slovenskom rozliehať hlas bubnov. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a nezisková organizácia Centrum Slniečko pripravili ďalší ročník akcie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“. Záštitu nad podujatím opäť prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Prvý raz bude počuť bubnovanie aj v Českej republike vďaka Centru Locika, z. ú.
 

„Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, bolo v bezpečí a chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou. Násilie do výchovy ani do života detí nepatrí, zanecháva trvalé, často nezmazateľné následky. Preto je veľmi dôležité, aby sme ako spoločnosť dokázali v čo najväčšej miere ochrániť každé jedno dieťa. Musíme otvorene hovoriť o systémových zmenách, aby násilie na deťoch bolo čo najskôr odhalené, aby sa deti dokázali a mali komu zdôveriť a aj dostali adekvátnu pomoc a podporu. Hlas detí je dôležitý v každom kúte sveta! Teší ma, že sa k tomuto ročníku pridali aj kolegovia z Českej republiky a že sa posolstvo „aby bolo deti lepšie počuť“ dostane všade tam, kde sa práve o detských osudoch rozhoduje,“ uviedla Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n. o.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 000 detí a dospelých. Pre zhoršenú pandemickú situáciu asi nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch či telocvičniach ani tento rok, no ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2021 od 10:00 do 11:00 v triedach alebo budete vyučovať online, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že hlas detí je dôležitý.

„Násilie má mnoho podôb, nezanecháva rany len na tele, ale častokrát nechá oveľa hlbšie rany na duši. Mnohí z nás hľadajú spôsob, ako sa vysporiadať so zlými spomienkami. Možno sa snažíme pozerať filmy a počúvať príbehy, v ktorých sa násilie potrestá. Akoby trest pre iného páchateľa mohol byť happyendom pre nás, aj pre mnohé iné deti. Môžeme mať zlé sny, možno máme strach zo samoty, cítime bolesť, zmätok, chce sa nám niečo rozbiť, kričať alebo len tak ticho sedieť. Ale prežívame aj pekné dni, dokážeme sa aj zasmiať, tešiť sa na nový film v kinách, chce sa nám hrať hry na počítači. Zažiť násilie neznamená byť iba obeťou. Všetko toto môže prežívať každé dieťa. O násilí sa ťažko hovorí, pretože aj zdieľanie spomienok je bolestivé. O to ťažšie o ňom hovoria deti, a preto, ak sa nám dieťa zdôverí, myslime na to, že možno práve ja som ten jediný človek, ktorému dieťa môže povedať takúto dôležitú informáciu a možno som jediný človek, ktorý na to môže zareagovať. Preto nezostávajme ticho, hlavne v čase izolácie, “ priblížila riaditeľka NKS Mária Vargová.

„O Bubnovačce jsme slyšeli poprvé v létě na milé návštěvě v Bratislavě u NKS. Celý koncept nás nadchl, dlouho jsme hledali akci, díky které bychom mohli upozornit veřejnost na těžké příběhy mnoha dětí, které zažívají násilí a pro ostatní jsou často neviditelní. Do Bubnovačky se může zapojit opravdu každý, víme, že na Slovensku už je to za těch 7 ročníků úctyhodné množství, přes 60.000 lidí. Rádi bychom tato čísla zvedli účastí u nás v Česku, naším cílem je, aby se z této akce v nejbližších letech stala i u nás veřejně známá a tradiční aktivita a zapojili se do ní školy, úřady, veřejnost, zkrátka každý, komu není osud dětí lhostejný. Jsme rádi, že se můžeme přidat a hlas dětí tak bude slyšet v obou zemích,“ povedala Magdaléna Černá z Centra Locika.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n. o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR. Tento rok sa k organizátorom pridalo aj Centrum Locika, z. ú. z Prahy, aby „ hlas detí bolo počuť “ nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili 19. november za deň, počas ktorého BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

MAPA „ Bubnovačka 2021 https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/

Fotky a videá na FB podujatí „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!

Kontakty:

Národné koordinačné stredisko: Zuzana Prípadová | zuzana.pripadova@employment.gov.sk

Centrum Locika, z. ú: Magdalena Černá | magdalenac@centrumlocika.cz

Centrum Slniečko, n. o.: Melánia Kurpielová | bubnovacka@centrumslniecko.sk

----------

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch , ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR, vzniklo v roku 2014. Ako gestor Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore koordinuje plnenie strategických a koncepčných cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí pred násilím a ochrany detí v digitálnom priestore, vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch.

Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Locika , z. ú. z Prahy od roku 2015 pomáha deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu i jeho rodičom odbornú pomoc. Cieľom centra je minimalizovať dopady násilia v rodine na vývoj dieťaťa a nastaviť jeho zdravé vzťahy s oboma rodičmi tak, aby mohlo vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí.

Viac informácií na www.centrumlocika.cz

Centrum Slniečko , n. o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách.

Viac informácií na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk