Hlavné menu

11.11.2021

Do zariadení sociálnych služieb smeruje ďalšia materiálna pomoc a opäť preplatíme vitamíny

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti dopĺňa do zariadení sociálnych služieb (ZSS) spotrebované 14-dňové zásoby ochranných pomôcok. Ich dostatočné množstvo je nevyhnutnosťou v prebiehajúcej tretej vlne pandémie. Všetko potrebné do jednotlivých zaradení už dnes distribuujú vyššie územné celky. Rezort práce zároveň poskytne aj v roku 2021 dotáciu na nákup výživových doplnkov pre klientov a zamestnancov vybraných druhov zariadení sociálnych služieb vo výške 20 eur na jednu osobu. Celkovo je vyčlenených na tento účel 1,4 milióna eur.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne dotácie na nákup výživových doplnkov v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. V tomto prípade najmä na zabezpečenie vitamínu D3, ktorý dokáže posilniť imunitu a prispieť k miernejšiemu priebehu ochorenia Covid-19. V rovnakom objeme, t.j. takmer 1,4 mil. eur, preplatil rezort práce v rámci podpory humanitárnej pomoci nákup výživových doplnkov aj v predchádzajúcom roku.

Suma 20 eur je určená pre každého klienta a zamestnanca v zariadeniach podmienených odkázanosťou (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár) a tiež v zariadeniach krízovej intervencie ( nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania). Cieľom je predovšetkým chrániť najzraniteľnejšie skupiny z pohľadu rizika nákazy Covid-19 ako sú seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudia bez domova, či týrané ženy s deťmi. A tiež zamestnancov sociálnych služieb, ktorí sú im každý deň nablízku. Dotácia je určená pre celkovo 70-tisíc ľudí.

„Preplácanie vitamínu D3 sa už počas predchádzajúcej vlny pandémie ukázal ako vhodný prostriedok na prevenciu nielen voči ochoreniu samotnému, ale aj jeho ľahšiemu priebehu. Preto opätovne preplatíme nákup výživových doplnkov pre všetkých klientov aj zamestnancov v určených zariadeniach, a to v rovnakej sume ako v minulom roku, spolu 1,4 milióna eur. Je našou prioritou chrániť najzraniteľnejších občanov, “ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup výživových doplnkov v rozpočtovom roku 2021 je potrebné ministerstvu doručiť najneskôr do 30. novembra 2021.

Ministerstvo práce prijalo počas posledných mesiacov celý rad opatrení, vďaka ktorým sa súčasnú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb darí udržať stabilizovanú. V karanténe dnes zostáva 67 ZSS, v ktorých je pozitívne testovaných 482 klientov a 220 zamestnancov. Aj vďaka zaočkovanosti na úrovni 70 až 75 percent má oproti druhej vlne pandémie ochorenie Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb u klientov a zamestnancov už miernejší priebeh.

„V porovnaní s druhou vlnou pandémie sme dnes na úrovni jednej pätiny, čo sa týka počtu nakazených v zariadeniach. Okrem vysokej zaočkovanosti je to aj vďaka našej príprave, keď sme počas leta a jesene vytvorili riadiacu metodiku pre krízové situácie v sociálnych službách, nastavili sme semafor aj Pandemický plán MPSVR SR. Všetko sú to nevyhnutné kroky pre to, ako túto mimoriadnu situáciu zvládnuť a ochrániť všetkých klientov , a rovnako tak zamestnancov zariadení. Zároveň okrem pravidelného predzásobenia zariadení ochrannými pomôckami a zabezpečenia dostatočného množstva antigénnych testov sú zamestnanci v sociálnych službách motivovaní odmenami a vyplácaním infekčného príplatku za prácu v náročnom, mnohokrát infekčnom prostredí,“ upresnil aktuálnu situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Ján Hudák, riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti v rezortu práce.

V závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku je do zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny pripravené ďalšie dodávky ochranných pomôcok.

Rezort práce naďalej eviduje záujem jednotlivých zariadení s požiadavkou o očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Doteraz oň požiadalo 362 zariadení sociálnych služieb. O očkovanie prejavilo doposiaľ záujem 17 225 osôb (klientov a zamestnancov), pričom tretiu dávky vakcíny už dostalo približne 34 % z nich.

Požiadavky na zabezpečenie očkovania musia žiadatelia zasielať na MPSVR SR: vakcinacia@employment.gov.sk

Postup pre žiadosť o skupinové očkovanie v ZSS a CDR je zverejnený otvorením linku:

postup-zabezpecenie-ockovania-iii-davkou-vakciny-proti-ochoreniu-covid-19.pdf (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk