Hlavné menu

08.07.2022

Dokument Európska záruka pre deti je základný pilier na podporu detí

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer dnes, 7. júla, vystúpil na medzinárodnej konferencii Podpora detí v kontexte dokumentu Európska záruka pre deti. V ministerskom paneli „Národné akčné plány ako cesta k odstráneniu sociálneho znevýhodnenia“ štátny tajomník predstavil základné piliere podpory detí na Slovensku. Konferencie prebieha dnes 7. a zajtra 8. júla v Prahe v rámci predsedníctva Českej republiky Rade EÚ.
 

Problematika ochrany detí je prioritne v kompetencii rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny od roku 2014. Dokument Európska záruka pre dieťa (ECG) reaguje na chudobu detí, všetky jej príčiny a dôsledky. Cieľom je zapojenie vedúcich predstaviteľov štátov do celoeurópskej snahy riešiť problém ohrozovania detských práv.

Podľa prezentovaných vystúpení európskych lídrov je jedným z pripravovaných opatrení na prerušenie kruhu chudoby detí vzdelanie. V rámci konferencie Európskej záruky pre dieťa predstavilo Slovensko plán na podporu dostupnosti vzdelávania a odstraňovanie príčin jeho predčasného ukončenia. Napríklad v podobe doučovania, asistencie v škole, ale predovšetkým rôzne voľnočasové, záujmové, dobrovoľnícke aktivity.

Ďalším dôležitým krokom, ktorý predstavil rezort práce na medzinárodnom fóre sú detské skupiny. Zákon, ktorý umožňuje vytvorenie detskej skupiny, prijala národná rada v máji toho roka, ako jednu z foriem starostlivosti o dieťa. V detskej skupine si môžu navzájom deti postrážiť samotné matky, týmto spôsobom si dokáže privyrobiť, ostatné môžu ísť do práce. Toto opatrenie vzniklo ako reakcia na konflikt na Ukrajine. Často sa na našom území objavovali deti s jedným rodičom, týmto zákonom im umožníme finančnú sebestačnosť a možnosť sebarealizácie. V tejto situácií je dôležité vytvoriť nielen pracovné pozície, ale aj podmienky pre to, aby sa mohli odídenci zaradiť na pracovný trh.

Nie menej dôležitou témou je chudoba a zlé podmienky v akých detí vyrastajú. Na Slovensku bojujú proti nepriaznivým podmienkam projekty viacerých rezortov, ako napríklad zlepšenie kvality bývania pomocou svojpomocnej rekonštrukcie obydlí s využitím mikropôžičiek. S rovnakým cieľom vznikli programy na zabezpečenie bývania pre deti v núdzi a ich rodiny, ako sú housing first, či rapid re-housing. Slovenský rezort práce zabezpečuje aj bezplatné poradenské služby v oblasti riadenia osobných financií, dlhov, vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, odborné poradenstvo v oblasti bývania, financií a zamestnania a tiež poradensko-psychologické služby.

„Európska záruka pre deti má v názve zakomponované slovo záruka. Jej úlohou je zaručiť, aby žiadne dieťa neostalo bez pozornosti, podpory či pomoci. K tomu, aby sa podarilo nielen naplánovať, ale aj realizovať účinné opatrenia, je nevyhnutná multidisciplinárna spolupráca. Do spracovania konkrétnych úloh a krokov sú zapojené aj regionálne subjekty, mestá a obce, ale aj deti samotné. Podobne ako aj v iných krajinách, pri implementácii do veľkej miery využijeme európske fondy, ale aj štátny rozpočet,“ uzavrel svoje vystúpenie štátny tajomník rezortu práce Juraj Káčer .

Viac info: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_sk

* https://www.consilium.europa.eu/sk/infographics/european-child-guarantee/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk