Hlavné menu

31.01.2022

Dostupné poradenstvo pomáha z dlhovej pasce

Lepšia dostupnosť Centier právnej pomoci (ďalej aj „CPP“) zvyšuje využitie osobného bankrotu občanmi s exekúciami. Ukazuje to najnovšia štúdia Inštitútu sociálnej politiky, ktorá skúmala vplyv geografickej dostupnosti CPP na dopyt po bankrotoch.
 

Legislatíva úprava osobného bankrotu účinná od marca 2017 zjednodušila a sprístupnila podstúpenie bankrotu aj ľuďom bez príjmu a majetku, teda tým najodkázanejším občanom. Výsledkom tejto reformy bol skokovitý nárast počtu ľudí, ktorým osobný bankrot umožnil vymaniť sa z dlhovej pasce. Základnou podmienkou, ktorú musí splniť každý záujemca o osobný bankrot, je aspoň jedna exekúcia vedená voči nemu dlhšie ako rok a podanie návrhu na osobný bankrot cez Centrá právnej pomoci. CPP je tým pádom povinnou prvou zastávkou v procese osobného bankrotu. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby Centrá právnej pomoci boli dostupné obyvateľstvu.


Štúdia Inštitútu sociálnej politiky odhaduje čistý efekt dobrej dostupnosti siete CPP na bankrotovosť obyvateľov na 3,3 osobných bankrotov na tisíc obyvateľov. Tento efekt je pomerne významný: koncom roka 2019 bolo na Slovensku v priemere 6,3 bankrotov na tisíc obyvateľov, takže blízkosť Centier právnej

pomoci zvyšovala bankrotovosť o 52 % celoštátneho priemeru.

Výsledky štúdie sú ďalším potvrdením významu projektu zriadenia bezplatných dlhových poradní na úradoch práce, ktoré sú blízko klientom po celom Slovensku. Dobrá fyzická dostupnosť komplexných verejných služieb, akými je aj bezplatné právne poradenstvo, je dôležitým predpokladom využitia týchto služieb cieľovými skupinami. Toto platí zvlášť ak cieľová skupina je sociálne znevýhodnená.

Bezplatné dlhové poradne

Na Slovensku pomáha ľuďom dostať sa z dlhov už osem bezplatných dlhových poradní (BDP): v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Poprade, Banskej Bystrici, Lučenci a Prešove. Najbližšie plánované otváranie ďalších BDP je po 1. februári vo Zvolene, Košiciach, Michalovciach a Vranove nad Topľou. Bezplatných dlhových poradní bude v rámci Slovenska 46. Sídliť budú v mieste pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ich pobočiek, ale nie v tých istých budovách.

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované 3-zložkové poradenstvo, teda. právnu, ekonomickú aj psychologickú pomoc, keďže ľuďom pomáhajú dostať sa z dlhov poradcovia z radov, právnikov, ekonómov aj psychológov.

Viac informácií o bezplatných dlhových poradniach (BDP) nájdete:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/na-slovensku-pomaha-ludom-dostat-z-dlhov-8-bezplatnych-poradni.html

Bližšie informácie o poskytovaných službách, užitočné návody a kontakty nájdete na webovej stránke: www.pomahamedlznikom.sk

a na sociálnych sieťach : https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

Výberové konania na voľné pozície v BDP sú zverejnené na :

https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1090139

Viac o čerstvej štúdii Inštitútu sociálnej politiky sa môžete dočítať na : TU

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk