Hlavné menu

04.04.2022

ISP: Absolventská prax nezamestnaných má návratnosť do 18 mesiacov

Účasť na absolventskej praxi zvyšuje zamestnanosť zapojených účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa opatrenia absolventskej praxe nezúčastnili. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky s názvom „Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš“. Tá skúma čistú účinnosť opatrenia trhu práce Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.
 

V rokoch 2014 až 2019 bola absolventská prax sprostredkovaná úradmi práce viac ako 35 tisícom uchádzačom o zamestnanie. Celková vynaložená suma prostriedkov dosiahla takmer 20 miliónov eur. Išlo o podporu čerstvým absolventom strednej alebo vysokej školy mladších ako 26 rokov s cieľom umožniť im získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa. Mladí absolventi sú totiž jednou z najohrozenejších skupín na trhu práce.

Z analýzy inštitútu vyplýva, že miera uplatnenia účastníkov absolventskej praxe na trhu práce bola oproti veľmi podobným nezamestnaným, ktorí sa opatrenia nezúčastnili, vyššia približne o 5 až 6 percentuálnych bodov. Vyšší efekt mala absolventská prax na účastníkov v Košickom (8 p.b.) a Prešovskom kraji (7 p.b.). Priemerný čistý efekt absolventskej praxe je u žien 3,5-krát väčší ako u mužov, čo je spôsobené aj tým, že prax vo väčšej miere ako muži vykonávajú v oblastiach vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde malo opatrenie nadpriemernú účinnosť (9 p.b.).

„Verejné prostriedky sa štátu vracajú v podobe daní a odvodov účastníkov, ktorí sa na trhu práce uplatnili práve vďaka účasti na absolventskej praxi. Celkové verejné výdavky na absolventskú prax sa v podobe daní a odvodov vrátili do štátneho rozpočtu už do 18 mesiacov,“ uvádza autor štúdie Juraj Petráš. Priemerný mesačný príjem uplatnených účastníkov praxe bol 806 eur. Celková cena práce predstavovala 1090 eur a na dani z príjmu, zdravotných a sociálnych odvodoch sa štátu priemerne odviedlo 462 eur mesačne.

Odporúčania pre prax

Napriek zjavnému pozitívnemu účinku opatrenia, výdavky a počet podporených mladých absolventov sa od roku 2015 každoročne zreteľne znižujú. ISP preto odporúča finančné prostriedky na toto opatrenie navýšiť, aby sa praxe mohlo zúčastniť viac mladých absolventov. ISP tiež odporúča zvýšiť atraktívnosť absolventskej praxe pre uchádzačov o zamestnanie, keďže v súčasnej podobe je príspevok na vykonávanie absolventskej praxe atraktívny predovšetkým pre zamestnávateľov.

Analýzu nájdete tu .

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík. Viac informácii o inštitúte nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk