Hlavné menu

02.05.2022

ISP: Prácu si našlo už 13 % odídencov, 40 % pozícií obsadených odídencami však vyžaduje len základné vzdelanie

Vojnoví utečenci z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, získali zároveň jednoduchší prístup na slovenský trh práce. Inštitút sociálnej politiky sa bližšie pozrel na ich uplatňovanie na slovenskom trhu práce.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravidelne na týždennej báze informuje o počte zamestnaných odídencov. Inštitút sociálnej politiky sa pre potreby analýzy detailnejšie pozrel na obdobie k 23. aprílu 2022, kedy si prácu na Slovensku našlo 5 254 odídencov. Zamestnanosť z celkového počtu 37 190 osôb vo vekovej skupine 18 až 64 rokov tak dosiahla výšku 13 %. Miera zamestnanosti je však rôzna pre rôzne vekové skupiny. Zatiaľ čo zo žien vo veku 50 rokov pracovalo až 20 %, zamestnanosť žien v reprodukčnom veku, v ktorom sa zvyknú starať o malé deti, bola zhruba polovičná. Špecifickou výzvou pre úspešnú integráciu vojnových utečencov a utečenkýň bude preto podpora formálnej ranej starostlivosti a vzdelávania.

Odídenci sa zatiaľ uplatňujú najmä na pozíciách vyžadujúcich nízku a strednú kvalifikáciu. Až 40 % pozícií obsadených odídencami vyžaduje len základné vzdelanie. Najviac sú obsadzované manuálne pozície, ktoré nevyžadujú jazykové zručnosti. Montážny pracovník v strojárskej výrobe predstavuje 11 %, upratovač 8,2 % a pomocník v kuchyni 6,6 % pozícií obsadených odídencami.

"Toto je v súlade so skúsenosťami z iných krajín," komentuje Marcela Veselková, riaditeľka odboru prierezových stratégií a koncepcií Inštitútu sociálnej politiky. " Oproti poslednému pracovnému miestu v domovskej krajine máva prvé pracovné miesto utečencov v novej krajine nižšie nároky na kvalifikáciu. Očakávame však, že mnohým utečencom sa postupne podarí posunúť na pozície, ktoré viac zodpovedajú ich kvalifikácii a zručnostiam."

Analytický komentár si môžete prečítať na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky tu: Habel_Veselkova_2022_Zamestnanost_odidencov.pdf (institutsocialnejpolitiky.sk)

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík. Viac informácii o inštitúte nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk