Hlavné menu

31.03.2021

Kontakt s blízkymi – najlepšia prevencia proti „tichej“ epidémii

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) odporúča poskytovateľom sociálnych služieb v pobytových zariadeniach vypracovať si vlastný návštevný poriadok. Vďaka tomu by klienti mohli prijímať návštevy v zaradeniach aj v čase pandémie. Kontakt s blízkymi by im tak pomohol znížiť riziko vzniku sociálnej izolácie.
 

Klienti pobytových zariadení sociálnych služieb už skoro rok nemôžu prijímať návštevy. Platné protipandemické opatrenia a odporúčania izolovali najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva nielen od covid pozitívnych ľudí, ale aj od fyzického kontaktu s najbližšími.

Izolácia môže zachrániť životy, ale dlhodobé odlúčenie od rodiny a blízkych spôsobuje problémy s duševným i fyzickým zdravím. Ľudia strácajú pocit spolupatričnosti s rodinou a hrozí riziko sociálnej izolácie, ktorej sa hovorí aj „tichá“ pandémia. Jej následky (depresie, beznádejnosť, psychická bolesť a pod.) môžu mať katastrofálne dopady, ktoré vedú až k dobrovoľnému ukončeniu života. Rezort práce preto odporúča zariadeniam sociálnych služieb vypracovať si vlastné návštevné poriadky, a tam, kde je to možné, umožniť klientom stretnúť sa s rodinou.

„Vypracovali sme koncepciu návštev počas pandemickej situácie COVID 19 v zariadeniach sociálnych služieb, ktorú si každé zariadenie môže prispôsobiť podľa svojich priestorových možností. Samozrejme stále platí, že návštevy klientov v zariadeniach je možné realizovať iba v tých priestoroch, ktoré nie sú v karanténe, pričom musí byť dodržaný pandemický plán a krízový plán zariadenia,“ spresnil riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Ján Hudák.

Veľkú túžbu po blízkom človeku vypozorovali u klientov zariadení aj intervenčné tímy psychológov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „S klientmi, s ktorými sme sa stretávali priamo v zariadeniach sociálnych služieb, sme riešili najmä ich bezmocnosť, ktorá pramenila z izolácie a nemožnosti stretnúť svojich blízkych. Niektorí nás ani nepustili do svojho sveta, lebo vedeli, že my im tú „bránu“ domova neotvoríme,“ uviedla Katarína Tatarková, psychologička ÚPSVR Čadca.

„Každé pobytové zariadenie môže pre účel stretávania svojich klientov s ich rodinami využívať interiér zariadenia alebo exteriér. Chcem vyzvať všetkých zriaďovateľov, ktorým to pandemická situácia a priestorové možnosti umožňujú, aby sprostredkovali návštevy svojim klientom. Samozrejme, že nežiadam, aby zabezpečili návštevy klientom za každú cenu, ale aby zvážili ďalšiu izoláciu, ktorá môže spôsobiť problémy spojené s duševným i fyzických zdravím,“ povedala štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková.

Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu rizika sociálnej izolácie a koncepciu návštevného poriadku nájdu zariadenia sociálnych služieb na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: dokument-postupu-spoluprace-rodinou_navstevny-poriadok_pocas-pandemie.pdf .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk