Hlavné menu

20.12.2023

Rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie pre najzraniteľnejších

Podpora, pomoc a ľudská solidarita sú hlavnými myšlienkami Medzinárodného dňa ľudskej solidarity, ktorému patrí 20. december. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj v duchu týchto hodnôt prináša opatrenia a poskytuje finančnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii, zložitej sociálnej situácii alebo sú obeťami nepredvídateľného prírodného živla. Na tento účel rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie na humanitárnu pomoc, rovnako potravinovú či základnú materiálnu pomoc.
 

Zemetrasenie, ktoré v októbri zasiahlo viacero obcí na východnom Slovensku, je jedným z najvýraznejších prejavov solidarity posledných týždňov u nás. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci (v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách) poskytlo pomoc pre fyzické osoby a tiež samotné zasiahnuté obce v okresoch Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou (ako právnické osoby), aby mohli pomôcť svojim obyvateľov pri odstraňovaní následkov zemetrasenia.

Doteraz rezort práce v súvislosti so zemetrasením schválil viac ako 1660 žiadostí, na základe ktorých vyplatil vyše 1,2 mil. eur pre fyzické osoby a ďalších 525-tisíc eur pre právnické osoby.

Zároveň ďalšie žiadosti v rámci tejto podpory naďalej prichádzajú.

Ďalšou významnou pomocou zo strany ministerstva práce je aj projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“ a poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest, aby sa uchádzači o zamestnanie prostredníctvom tamojších miestnych úradov práce zamestnali a zapojili tak do odstraňovania škôd po zemetrasení, sanácii budov, poškodenej infraštruktúry či verejného majetku v dotknutých obciach.

Štát na tento účel vyčlenil viac ako 357-tisíc eur.

Projekt na podporu zamestnania ľudí priamo v poškodených obciach priniesol veľmi pozitívnu reakciu v samotných obciach, ako aj za jeho rýchlu realizáciu a efektívne nastavenie v praxi.

Najodkázanejším rodinám, ľuďom v núdzi či rodinám s deťmi rezort práce počas roka 2023 distribuoval potravinovú a základnú materiálnu pomoc v rámci programu FEAD, a to v podobe potravinových a hygienických balíčkov. Určené sú predovšetkým ľuďom v hmotnej núdzi, osobám bez prístrešia a na pokraji chudoby. Zámerom je aj týmto spôsobom pomôcť zmierniť extrémne formy chudoby, ktoré majú významný vplyv na sociálne vylúčenie.

Počas poslednej, štvrtej distribúcie sa pomoc v podobe potravinových balíčkov dostala k vyše 64-tisíc prijímateľom tejto pomoci, a to v hodnote viac ako 2, 1 milióna eur.

Za celý rok 2023 distribúcia potravinových a hygienických balíčkov predstavovala finančný objem vo výške 25 miliónov eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk