Hlavné menu

25.08.2021

Minimálna mzda bude v budúcom roku 646 eur

Rokovanie predstaviteľov Hospodárskej a sociálnej rady SR neprinieslo výsledok v podobe dohody o výške minimálnej mzdy na rok 2022. Uplatní sa tak vzorec podľa aktuálneho zákona o minimálnej mzde. Jej výška bude zodpovedať sume 57% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Minimálna mzda sa v budúcom roku zvýši o 23 eur, čo znamená konečnú hodnotu 646 eur. Predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak hovorí o dobrom kompromise, ktorý pomôže najmenej zarábajúcim ľuďom a zároveň neohrozí slovenskú ekonomiku.
 

„Keďže medzi sociálnymi partnermi nedošlo k dohode, postupujeme podľa platného zákona v podobe navýšenia minimálnej mzdy na úrovni 57 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2020. Znamená to, že minimálnu mzdu zvyšujeme o 23 eur, v platnosti naďalej zostávajú príplatky za prácu podľa pevnej sumy na základe aktuálne platného zákona. Sumy minimálnych mzdových nárokov pre príslušné stupne náročnosti práce stúpnu v roku 2022 o rovnakú sumu ako dochádza k zvýšeniu minimálnej mzdy, t. j. o 23 eur mesačne,“ uviedol minister Milan Krajniak.

Keďže sociálni partneri nedospeli k spoločnej dohode, uplatňuje mechanizmus vzorca stanovený v zákone o minimálnej mzde.

Zástupcovia zamestnávateľov preferovali zmenu výpočtu minimálnej mzdy ako 60% mediánovej mzdy, zrušenie minimálnych mzdových nárokov resp. stupňov náročnosti práce. Na druhej strane zástupcovia zamestnancov požadovali nárast minimálnej mzdy vo výške 60% priemernej mzdy a napojenie príplatkov na minimálnu mzdu. Vzhľadom na výrazný nesúlad návrhov sociálnych partnerov a fakt, že nedospeli k vzájomnej dohode, rast minimálnej mzdy podľa aktuálne platného zákona je kompromisným riešením, ktoré zabezpečí rast minimálnej mzdy pre rok 2022.

„Myslím si, že keď počas pandémie v dvoch krokoch zvýšime úroveň minimálnej mzdy o 66 eur, v minulom roku o 43 eur, tento rok o 23 eur, je to nárast minimálnej mzdy počas dvoch rokov o 10 %. Považujem to za dobrý krok, taký, že pomôže najmenej zarábajúcim ľuďom, ale súčasne neohrozí slovenskú ekonomiku," zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oznámenie o sume mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 bude zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra 2021.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk