Hlavné menu

15.03.2023

Minister Krajniak vytvoril priestor pre dialóg medzi sociálnymi partnermi a predkladateľmi poslaneckých návrhov zákonov

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak dnes rokoval so sociálnymi partnermi na neoficiálnom pracovnom stretnutí. Minister Krajniak na základe dohody s predsedom NR SR potvrdil schválenie programu parlamentnej schôdze, ktorý rešpektoval požiadavky členov tripartity.
 

Poslanecké návrhy zákonov, o ktorých chcú sociálni partneri diskutovať s predkladateľmi, sa v rámci programu rokovania NR SR presunuli v programe schôdze. Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov ocenili, že minister Krajniak vytvoril priestor pre dialóg s navrhovateľmi poslaneckých návrhov zákonov.

V rámci pracovného stretnutia sociálni partneri prerokovali s predsedom HSR SR viaceré vládne aj poslanecké návrhy zákonov, ktorým vyjadrili podporu alebo vyslovili pripomienky. Vyjadrili aj požiadavku na zmenu legislatívy, aby sa mohli oficiálnym zákonným spôsobom vyjadrovať aj k poslaneckým návrhom zákonov, rovnako ako v prípade vládnych návrhov.

Členovia tripartity prejavili jednotný záujem o pokračovanie sociálneho dialógu v rámci riadneho plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR. Na termíne riadneho plenárneho zasadnutia sa sociálni partneri dohodnú s predsedom tripartity budúci týždeň na spoločnom stretnutí.

„Sociálni partneri na dnešnom pracovnom stretnutí skonštatovali, že bola dodržaná dohoda, ktorú sme uzavreli pred týždňom o tom, že poslanecké návrhy zákonov, po dohode s predsedom NR SR pánom Kolárom, presunieme na koniec schôdze. Prebrali sme viaceré návrhy vládne aj poslanecké s tým, že ak prejdú do 2. čítania, tak by sme ich prerokovali na plenárnom zasadnutí, aby si sociálni partneri s predkladateľmi mohli vydiskutovať niektoré otázky. Dohodli sme sa, že sa opäť spojíme o týždeň, aby sme sa dohodli na termíne konania riadneho plenárneho zasadnutia tripartity,“ uviedol predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

ZÚČASTNENÍ ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA TRIPARTITY

Zástupcovia vlády SR
Milan K R A J N I A K, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tomáš O P A R T Y, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
Monika U H L E R O V Á, prezidentka KOZ SR

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
Daniel Š I R H A L, výkonný riaditeľ AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov
Martin H O Š T Á K, výkonný sekretár RÚZ
Andrej B E Ň O, poradca RÚZ

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
Alexej B E L J A J E V, prezident APZD
Andrej L A S Z, generálny sekretár APZD

Členovia Spoločných odborov Slovenska
Dušan CH A L U P A

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk