Hlavné menu

04.12.2023

Minister práce Erik Tomáš: Vláda rozhodla o vyplatení 13. dôchodku a rodičovského dôchodku v plnej výške na budúci rok

Chcem potvrdiť, že vo vládnej koalícii sme našli také riešenie, ktoré umožní na budúci rok vyplatiť skutočný 13. dôchodok, ako aj plnohodnotný rodičovský dôchodok, a zároveň si nevyžiada zmeny vo venovaní 2% z daní z príjmov.
 

Rezort práce posunul do medzirezortného pripomienkového konania zákon o 13. dôchodku, vďaka ktorému bude na budúci rok v decembri vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za celý predchádzajúci rok, čo v prípade starobných dôchodkov predstavuje sumu približne 606 eur. Vo výške svojich priemerných dôchodkov dostanú 13. dôchodok aj ďalší poberatelia dôchodkov s tým, že v zákone je aj poistka, že v ich prípade nový 13. dôchodok nesmie klesnúť pod úroveň súčasného 13. dôchodku. Zároveň bude mať vláda možnosť nariadením počas roka rozhodnúť o skoršom vyplatení 13. dôchodku, alebo jeho časti.

Vláda dnes rozhodla, že na budúci rok bude vyplatený v plnej celoročnej výške aj rodičovský dôchodok, a to jednorazovo, rovnako ako v tomto roku. Výplatný termín pre všetkých, ktorí na neho majú nárok, bude v júni. Priemerný ročný rodičovský dôchodok je 338,80 eur.

Dohodnuté riešenie si nevyžiada vstup do mechanizmu venovania 2% z daní z príjmov, čiže tento mechanizmus zostáva nedotknutý.

Zároveň vláda rozhodla, že s platnosťou od 1. januára 2024 sa zníži odvod do 2. piliera zo súčasných 5,5% na 4%.

Zákon o 13. dôchodku prejde riadnym legislatívnym konaním, čiže jeho schválenie sa očakáva v prvom štvrťroku budúceho roka, tak ako sme už deklarovali.

Zákony týkajúce sa rodičovského dôchodku i zníženia odvodov do 2. piliera vláda schválila v skrátenom legislatívnom konaní a v skrátenom legislatívnom konaní ich má schváliť aj parlament tak, aby boli účinné od 1.januára 2024.

Toto riešenie vzišlo z dohody medzi koaličnými partnermi na koaličnej rade a preto sa dá očakávať, že získa väčšinovú podporu v parlamente.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk