Hlavné menu

03.05.2023

Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

Vyznamenanie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za mimoriadne zásluhy a výnimočné činy v pôsobnosti rezortu. Toto významné ocenenie odovzdal minister Milan Krajniak laureátom počas slávnostného galavečera 27. apríla 2023. Z rúk ministra si ich prevzalo celkom 42 ocenených pracovníkov. Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu zamestnancov v oblasti sociálnej spravodlivosti a podieľanie sa na rozvoji sociálnej politiky.
 

Vyznamenania sa zamestnancom udeľovali v troch stupňoch: zlatá, strieborná a bronzová medaila. Okrem toho minister udeľoval aj ďakovný list za pracovné úspechy pri príležitosti životného alebo pracovného jubilea. Ocenení boli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne, Inšpektorátu práce, Implementačnej agentúry, Technickej inšpekcie a Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Okrem jednotlivcov boli ocenené aj dva kolektívy zo Sociálnej poisťovne. Zlatú medailu získal projektový tím, ktorý zaviedol elektronickú PN. Ide o službu, ktorá odbremeňuje predovšetkým občana a zrýchľuje proces evidencie za účelom rozhodovania o nároku na dávku. Minister odovzdal striebornú medailu kolektívu zamestnancov, ktorí pracovali na príprave a zavedení Elektronického účtu poistenca, ktorý je kľúčovým informačným a komunikačným kanálom pre poistencov.

Najpočetnejšiu kategóriu tvorili individuálne ocenenia pre zamestnancov, ktorí na rezorte odpracovali takmer celý svoj kariérny život. Rovnako tým, ktorí svojim mimoriadnym úsilím prispeli k rozvoju politík, ako aj k riešeniu zložitých životných situácií občanov. K takto oceneným patrí zamestnankyňa úradu práce v Revúcej, ktorá počas Štedrého dňa iniciatívne riešila prípad maloletej v medzinárodnom pátraní. Vďaka jej úsiliu ešte v ten deň okresný súd rozhodol o umiestnení maloletej v CDR. Vyznamenanie si odniesla aj riaditeľka jedného z úradov práce, ktorá zorganizovala zbierku pre sirotu na palivové drevo a tiež štúdium na vysokej škole. Mnohí zamestnanci rezortu sa podieľali na pomoci pre utečencov z Ukrajiny, a to aj aktívnym prístupom pri umiestňovaní maloletých detí do CDR a vyhľadávaní ich blízkych príbuzných. Ocenení boli aj pracovníci za ich nadštandardné úsilie pri projektoch na podporu zamestnávania, ktoré pomáhali občanom získať pracovné príležitosti. Všetky tieto významné činy sú príkladom toho, že mnohí zamestnanci rezortu vnímajú svoju prácu ako poslanie.

„Počas pandémie zamestnanci v rezorte práce opäť ukázali naším občanom, že štát je tu na to, aby im pomohol. Veľmi si vážim, že pracujú s ľudskosťou a srdcom aj nad rámec pracovných povinností. Som presvedčený, že je našou povinnosťou vyjadriť im vďaku a uznanie aj týmto spôsobom,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Tradícia udeľovania Rezortných vyznamenaní je spojená s pripomenutím si Svetového dňa sociálnej spravodlivosti. Všetkých 42 tohtoročných ocenení je dôkazom nadštandardnej a zaslúžilej práce rezortných zamestnancov. Toto prestížne morálne ocenenie prezentuje a vyzdvihuje prácu v sociálnej sfére a poukazuje na jej neustále väčšiu dôležitosť v spoločnosti.

ZOZNAM OCENENÝCH

Zlatá medaila:
Miriam Hlinková (ÚPSVaR - Nitra)
Miroslav Mikoláš (Technická inšpekcia)
Ružena Rybovičová (Sociálna poisťovňa)
Projektový tím Sociálnej poisťovne , ktorý pripravil a zaviedol do praxe elektronickú PN-ku: Štátny tajomník MPSVR SR Juraj Káčer, Danica Bognárová, Zuzana Dvoráková, Milan Kučo, Vladimíra Majerová, Veronika Majtánová, Radovan Matajs, Mária Mesárošová, Zuzana Schwarzová, Monika Siváčková


Strieborná medaila:
Anna Aftanasová (ÚPSVaR)
Viera Blahová (Sociálna poisťovňa - Galanta)
Martina Bošeľová (ÚPSVaR)
Pavel Bryndzák (ÚPSVaR)
Milena Ficzová (Sociálna poisťovňa)
Helena Furindová (ÚPSVaR)
Monika Horváthová (Implementačná agentúra MPSVR)
Radoslav Huľa (ÚPSVaR - Prešov)
Darina Košutová (ÚPSVaR)
Helena Kovaľová (MPSVR)
Ľuboslava Minková (MPSVR)
Projektový tím Sociálnej poisťovne , ktorý pripravil a zaviedol do praxe Elektronický účet poistenca: Silvia Bartková, Miroslav Dudík , Martin Hloušek, Radovan Matajs, Lucia Plaiová, Marián Škotka, Alexander Šproch, Miroslav Uhrín, Tomáš Vavro, Jozef Vrana, Peter Zajíček

Bronzová medaila:
Elena Belošičová (Sociálna poisťovňa - ústredie)
Vladimír Čokina (ÚPSVaR - Stará Ľubovňa)
Zuzana Fabryová Ďurková (ÚPSVaR)
Milan Gergel (ÚPSVaR - Zvolen)
Alena Halgašová (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)
Mária Hrehová (ÚPSVaR)
Michal Hudák (Sociálna poisťovňa - Galanta)
Patrícia Králiková (ÚPSVaR - Nové Mesto nad Váhom)
Ingrid Martinková (ÚPSVaR - Rožňava)
Peter Mészáros (Implementačná agentúra MPSVR SR)
Božena Michaličová (ÚPSVaR - Svidník)
Jolana Sčerbová (ÚPSVaR - Vranov nad Topľou)
Alexander Sládeček (Technická inšpekcia)
Marietta Sopková (MPSVR)
Renáta Strachotová (Inšpektorát práce - Žilina)
Irena Vranecová (ÚPSVaR - Revúca)

Ďakovné listy:
Viera Artimová (ÚPSVaR - Bardejov)
Monika Babejová (ÚPSVaR - Bardejov)
Erika Bajcerová (Sociálna poisťovňa - Rimavská Sobota)
Slavomír Danko (ÚPSVaR - Michalovce)
Ema Farkašová (Sociálna poisťovňa - Rimavská Sobota)
Blanka Jašková (Inšpektorát práce - Košice)
Eva Kiššová (Sociálna poisťovňa - ústredie)
Emília Lalinská (Sociálna poisťovňa - ústredie)
Judita Richterová (Národný inšpektorát práce)
Miroslav Žákovič (Inšpektorát práce - Nitra)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk