Hlavné menu

11.03.2024

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oznámil nové výšky rodičovského dôchodku v roku 2024

Šéf rezortu práce Erik Tomáš predstavil médiám i verejnosti nové výšky rodičovského dôchodku, ktorý bude vyplatený jednorazovo, a to v júni 2024. Dostane ho 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude mesačne v sume 28,20 Eur a jeho priemerná výška za celý rok značí 338,40 Eur.
 

Najvyšší rodičovský dôchodok bude v mesačnej sume 203,30 Eur , čo v prepočte za celý rok značí až 2439,60 Eur . Takýto dôchodok však dostane iba jeden poberateľ, ktorý vychoval desať detí.

Naopak najnižší mesačný rodičovský dôchodok bude 0,10 Eur a v súhrne za rok predstavuje 1,20 Eur , čo je zároveň najnižší ročný rodičovský dôchodok. Takúto sumu dostane 1597 poberateľov.

Maximálna mesačná výška rodičovského dôchodku na jedno dieťa je 23,50 Eur a priemerná výška rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa je 15 Eur . Na rodičovské dôchodky pôjde celkovo 307 028 825 Eur .

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš poukázal na to, že rodičovský dôchodok vyvolával a stále vyvoláva v spoločnosti polemiku. Jednak na strane finančnej udržateľnosti, ale aj tlaku na rozpočet Sociálnej poisťovne. Rodičovský dôchodok je zároveň voči istej skupine seniorov diskriminačný. Nepoberajú ho totiž tí seniori, ktorých deti pracujú v zahraničí, sú ťažko zdravotne postihnuté, alebo zomreli. Niektorí seniori ani deti nemali, alebo ich mať nemohli. Na druhej strane seniori, ktorí vychovávali svoje deti, museli určitú časť života stráviť s nimi doma. Naopak tí majú zase kvôli výchove dieťaťa nižšie dôchodky.

Práve z tohto dôvodu ponúka rezort práce alternatívne riešenie, ktoré nebude diskriminovať ani jednu skupinu seniorov. Otvárame tým odbornú diskusiu aj politické konzultácie.

„Do výpočtu dôchodkov takých seniorov, ktorí vychovávali deti by sa za obdobie výchovy týchto detí zarátavala plná mzda, ktorú zarábali pred tým než odišli na rodičovskú alebo materskú dovolenku. Zjednodušene povedané, štát by sa na takýchto seniorov za toto obdobie ich výchovy dieťaťa pozeral tak, ako keby riadne pracovali. Takýto model by znamenal to, žeby sme všetky dôchodky tých seniorov, ktorí vychovávali svoje deti prepočítali aj spätne dozadu a v takom prípade by naozaj neboli títo seniori tým, že vychovali svoje deti diskriminovaní,“ spresnil minister práce Erik Tomáš a dodal, že prepočítaním týchto dôchodkov by prišlo k ich zvýšeniu.

Upozornil však, že toto riešenie si vyžaduje zmenu ústavy, a preto je nutná dohoda naprieč celým politickým spektrom. „Kým takáto politická a celospoločenská zhoda nevznikne, tak tento náš zákon zostane iba v šuplíku a nebudem ho predkladať do parlamentu, a preto my budeme naďalej vyplácať rodičovský dôchodok v júni a 13. dôchodok v decembri,“ uzavrel minister Erik Tomáš.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk