Hlavné menu

19.07.2023

Ministerka práce Soňa Gaborčáková a maltský minister pre aktívne starnutie diskutovali o budúcnosti sociálnych služieb

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková v Bratislave prijala maltského ministra pre aktívne starnutie Jo Etienne Abela, aby spoločne zdieľali pohľady v oblasti rozvoja sociálnych služieb. Na stretnutí diskutovali o budúcnosti poskytovania sociálnych služieb s ohľadom na demografický vývoj, rovnako o problematike opatrovateľov v tejto oblasti. Maltská delegácia iniciovala stretnutie s cieľom oboznámiť sa na Slovensku so skúsenosťami s poskytovaním sociálnych služieb pomocou signalizačných náramkov pre seniorov.
 

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková na stretnutí s maltským ministrom Jo Etienne Abelom informovala o pripravovanej Koncepcii reformy financovania sociálnych služieb. Koncepcia je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Cieľom je rozvoj sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti a zmena systému financovania všetkých druhov sociálnych služieb s dôrazom na udržateľnosť a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Rovnako kladie dôraz na zlepšenie pracovných podmienok pre opatrovateľov a opatrovateľky.

Súčasný systém financovania sociálnych služieb dostatočne nereflektuje na demografický vývoj a starnutie populácie. S tým súvisí zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách a rastúce náklady na zabezpečovanie pomoci odkázaným osobám.

Jednou z foriem, ako sa vysporiadať s novými výzvami a zároveň podporiť starostlivosť o seniorov v domácom prostredí, predstavujú sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií. Tieto služby, nazývané aj "telecare", umožňujú nepretržitú diaľkovú pomoc pre osoby, ktoré potrebujú podporu. Signalizačný náramok sleduje stav osoby v domácom prostredí a je napojený na dispečing. Poskytuje monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci, ako aj privolanie rýchlej pomoci.

Maltskú delegáciu v tejto súvislosti zaujímali plány ministerstva práce zriadiť samostatný systém dištančného poradenstva cez linky pomoci na základe nového zákona o poradenstve. Cieľom je zabezpečiť samostatný proces registrácie týchto liniek a stanoviť štandardy služby, ktoré poskytovatelia musia dodržiavať pre získanie finančnej podpory z verejných zdrojov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk