Hlavné menu

27.03.2021

Ministerstvo bezplatne posiela ďalšie respirátory pre ZSS a CDR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečilo pre klientov a zamestnancov všetkých zariadení poskytujúcich sociálne služby (ZSS) a centier pre deti a rodiny (CDR) ďalších 244 000 kusov ochranných respirátorov. Distribúciu v najbližších dňoch zabezpečia vyššie územné celky a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

Bezplatné zabezpečenie respirátorov FFP2 zo strany rezortu práce, ktoré sme povinní nosiť vo všetkých interiéroch od 15. marca tohto roka, ušetria zariadeniam finančné prostriedky, ktoré môžu využiť na iné, pre ne dôležité veci.

„Pre každý samosprávny kraj a Ústredie práce, pod ktoré patria centrá pre deti a rodiny, sme vyčlenili 25 200 kusov ochranných respirátorov. Okrem toho im dopĺňame aj zásoby jednorazových oblekov, rúšok, návlekov na nohy aj antigénových testov,“ vysvetlil riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti Ján Hudák. „Samozrejme, ministerstvo má aj svoje vlastné zásoby, z ktorých vieme zariadeniam okamžite poskytnúť požadované ochranné pomôcky.“

Každé zariadenie (verejné aj neverejné), ktoré poskytuje sociálne služby, sa v prípade nedostatku ochranných osobných pomôcok a antigénových testov môže obrátiť na príslušný samosprávny kraj. O respirátory či iné ochranné pomôcky tak môžu požiadať nielen domovy dôchodcov, denné stacionáre, CDR, ale aj zariadenia krízovej intervencie, ako sú napríklad nocľahárne pre ľudí bez domova, či zariadenia pracujúce s obeťami násilia.

Rezort práce v súčasnosti obstaráva ďalších 1 200 000 kusov ochranných respirátorov, ktoré bezplatne poskytneme na ochranu tých najzraniteľnejších.

MPSVR SR od začiatku pandémie doposiaľ poskytlo zariadeniam sociálnych služieb 10 746 100 ochranných rúšok, 629 279 chirurgických rukavíc, 552 027 respirátorov, 25 560 ochranných okuliarov, 374 385 ochranných oblekov, 369 150 návlekov na obuv, 7 766 ochranných štítov a 6 695 litrov dezinfekcie. Materiálna pomoc prekročila 16 miliónov eur.

Klientom v zariadeniach sociálnych služieb bojujúcim s ochorením COVID-19 pomáha zlepšiť zdravotný stav 200 ks kyslíkových prístrojov. Tí s horším priebehom covidu tak nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, ale zostávajú v prostredí, ktoré im je známe a cítia sa v ňom dobre.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia v zariadeniach, preplácame vitamín D3 a opakovane zabezpečujeme testovanie na COVID – 19.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú môžu použiť na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi.

MPSVR SR prijalo aj kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

V prípade, že je celé zariadenie sociálnych služieb v karanténe a zamestnanec nemôže ísť domov, pretože by mohol nakaziť svojich blízkych, zamestnávateľ mu zabezpečí náhradné ubytovanie, ktoré rezort práce preplatí.

Na mimoriadne odmeny pre 30 406 zamestnancov zariadení sociálnych služieb a štátnych CDR vyplatilo MPSVR SR 22 524 7066 €.

Neverejné nocľahárne a verejné zariadenia krízovej intervencie, ktoré poskytujú útočisko ženám a deťom zažívajúcim násilie či ľuďom bez domova, dostanú z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. apríla 2021 vyšší, až 250 eurový príspevok na jedno miesto v zariadení na mesiac.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk