Hlavné menu

07.12.2022

Ministerstvo od nového roka navyšuje sumy stravného

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením, dnes 7. decembra 2022 uverejnením v Zbierke zákonov, navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty zvýši od 1. januára 2023 zo súčasnej sumy 4,80 na 5,10 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní s cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie.
 

Sumy stravného i základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. septembra 2022 na základe údajov Štatistického úradu SR

Zvýšením stravného na pracovné cesty ministerstvo práce reaguje na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. V mesiaci august 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,0 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách (z. č. 283/2002 Z. z.) bola teda splnená podmienka na ich zvýšenie.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného dnes zverejneným v Zbierke zákonov sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,40 eura na 6,80 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,60 eura na 10,10 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 14,50 eura na 15,30 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,80 eur je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eur . Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023 - 432/2022 Z. z. Opatrenie o sumách stravného | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk) .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk