Hlavné menu

09.12.2022

Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

Dnes, 9. decembra 2022, bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi (predpis č. 439/2022 Z. z.). Ministerstvo upravilo sumy pomoci v hmotnej núdzi. Zvyšuje sa dávka v hmotnej núdzi, ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a na bývanie. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2023. Celkový počet príjemcov pomoci v hmotnej núdzi bol ku koncu októbra 64 198 (vrátane 6 751 odídencov z Ukrajiny).
 

Rezort práce upravuje sumy pomoci v hmotnej núdzi každoročne (podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z.) na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, ktorým boli aj upravené sumy životného minima. Životné minimum sa od 1. júla zvýšilo na 234,42 €.

(Podrobnejšie informácie nájdete v tlačovej správe Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok TU .)

Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšia nasledovne:

Sumy pomoci v hmotnej núdzi

od 1.1 2022

od 1.1 2023

zvýšenie

Dávka v hmotnej núdzi

- jednotlivec bez detí

68,80 €

74,00 €

5,20 €

- jednotlivec s dieťaťom 1 až 4

130,90 €

140,70 €

9,80 €

- jednotlivec s dieťaťom 5 a viac

191,20 €

205,50 €

14,30 €

- dvojica bez detí

119,60 €

128,60 €

9,00 €

- dvojica s dieťaťom 1 až 4

179,00 €

192,40 €

13,40 €

- dvojica s dieťaťom 5 a viac

241,30 €

259,40 €

18,10 €

Ochranný príspevok

- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h)

70,40 €

75,70 €

5,30 €

- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j)

38,70 €

41,60 €

2,90 €

- pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa

15,10 €

16,20 €

1,10 €

Aktivačný príspevok

- príjem zo závislej činnosti

140,80 €

151,40 €

10,60 €

- uchádzač o zamestnanie

70,40 €

75,70 €

5,30 €

Príspevok na nezaopatrené dieťa

19,30 €

20,70 €

1,40 €

Príspevok na bývanie

- jedna osoba

59,40 €

63,90 €

4,50 €

- dve a viac osôb

94,80 €

101,90 €

7,10 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tiež pripravilo aj novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Vláda ju s chválila 9.11.2022 a potom prešla prvým čítaním v Národnej rade SR. V priebehu januára by ju mali prebrať Výbory NR SR a následne prerokovať parlament v druhom a treťom čítaní. Účinnosť novely zákona je navrhovaná od 1. apríla 2023.

Znenie návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi nájdete TU .

Tlačová správa „Pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia, efektívnejšia a prístupnejšia“ je zverejnená na stránke MPSRV TU .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk