Hlavné menu

18.12.2023

Ministerstvo práce podporí pracovné miesta v projekte Ľudia a hrady

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude pokračovať v podpore pracovných miest v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva. Vyplýva to z dnešného podpisu Memoranda o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Národný projekt „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“ bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce preplatí celkové mzdové náklady pre 400 ľudí, ako aj náklady na stavebný materiál a stravné.
 

Projekt má za cieľ podporovať trvalo udržateľné zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb v sociálnej ekonomike. Následne chce vytvárať dlhodobú spoluprácu medzi účastníkmi, ktorí sa zapájajú do obnovy národných kultúrnych pamiatok a prispievať k ich zapojeniu na otvorenom trhu práce.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zdôrazňuje význam projektu a poukazuje na jeho podporu, ktorú získal aj od verejnosti. „Obnovujeme úspešný projekt, ktorý bývalá vláda z nepochopiteľných dôvodov utlmovala a od budúceho roka v ňom už ani nechcela pokračovať. Bojovali za neho dokonca aj ľudia v petícii. Spájajú sa v ňom dve dobré veci – dávame prácu nezamestnaným a zároveň obnovujeme naše kultúrne dedičstvo. Projekt „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“ je zatiaľ je nastavený na roky 2024 a 2025. Z Európskeho sociálneho fondu na neho využijeme 12,5 milióna eur, pričom spoluúčasť štátu bude 15%,“ spresňuje minister práce.

Implementácia národného projektu bude pokrývať celé územie SR. Ministerstvo kultúry vytipuje približne 30 hradov, národných kultúrnych pamiatok. Rezort kultúry taktiež vyberie samosprávy a občianske združenia, ktoré budú obnovu realizovať.

Predpokladaná doba realizácie projektu je 20 mesiacov. V rámci projektu budú vytvorené štyri pracovné pozície: pomocný zamestnanec, samostatný zamestnanec, koordinátor a majster.

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny bude preplácať minimálnu mzdu ľudí, ktorí budú na hradoch pracovať, resp. celkovú cenu práce s povinnými odvodmi. Uplatnenie na trhu práce si nájde celkovo 400 ľudí. Zároveň ústredie práce zapojeným subjektom preplatí paušálne náklady, napríklad na nákup stavebného materiálu alebo úhradu stravného.

„Projekt už 14. decembra schválila Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ. Všetky formálne procesy chceme stihnúť tak, aby sa na jar už na hradoch mohlo pracovať,“ dodáva minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk